Puste2 MENU
 | 
     Armii Krajowej. Hydrant opatrzony banderolą promującą jedną z krakowskich fundacji, której działacze są przekonani, że w mieście znajduje się wiele nieobojętnych duchowo miejsc, interesujących również dla młodych. Rzeczywiście, to może dotyczyć Bronowic, kościoła na Widoku, nawet samego hydrantu, który jak las rosnący powoli i bez nadmiernego szumu strzeże naszego bezpieczeństwa. 
    Tak, prawdą jest, że gdyby nie hydrant, nie byłoby gdzie przylepić etykiety, a gdyby nie promująca etykieta, nie dostrzegłbym hydrantu.  Nie byłbym skory dostrzegać ducha miejsca, które dobrze znam.

     Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!» Łk 9, 23 w przekładzie Biblii Tysiąclecia