Puste2 MENU
 | 
    Klasztorna raz jeszcze. Kapitularz opactwa OO. Cystersów w Mogile. Br. Konrad prowadzi mądrą, spójną prelekcję dla parafian-pielgrzymów nt. powstania i historii życia zakonnego w Kościele Zachodnim. Mówi przemyślnie, mnoży szczegóły i ciekawostki. Szanując słuchacza, mówi wartko, swobodnie, wręcz pewnie. Raz skromnie się zawahał i uśmiechnął. Przywołał wtedy słowa psalmu 133 o tym, że dobrze jest, gdy bracia przebywają w zgodzie. Skonstatował, że ten uśmiech jest nawiązaniem do częstego uśmiechu mnichów w chórze wypowiadających te słowa z lekką dozą wątpliwości.

     (...) Spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. Mk 3, 34n w przekładzie Biblii Tysiąclecia