Puste2 MENU
 | 
Tam, gdzie Pylna zanikając przechodzi w Majówny. Wąski, niespełna pięćdziesięciocentymetrowy przesmyk między ogrodzonymi posesjami. W tym miejscu odczucie więzi rowerującego z mieszkającymi po prawej i lewej stronie drastycznie się zawęża. Trwa jednak niezmiennie.   
       Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Mk 9,40 w przekładzie Biblii Tysiąclecia