Puste2 MENU
 | 
        
        Jabłonkowska 39. Przedszkole Akademia Zielonego Misia. Wyciągnięte wysoko paluszki dzieci, jako znak gotowości podzielenia się zdobytą wiedzą. 
        W wypadku kilkunastoletniego Jezusa uczestniczącego w pielgrzymce do świątyni w Jerozolimie znak był inny. Były nim trzy dni. Te trzy dni można wyjaśnić w sposób bardzo konkretny - pisze w książce wydanej przez Znak w 2012 r. Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo papież Benedykt XVI (s. 164) - Przez jeden dzień Maryja i Józef szli na północ, drugiego dnia potrzebowali na drogę powrotną i wreszcie trzeciego dnia odnaleźli Jezusa. Mimo iż te dni są wskazówką chronologiczną zupełnie realistyczną, trzeba przyznać rację Rene Laurentinowi, który dostrzega tutaj milczące odniesienie do trzech dni między krzyżem a zmartwychwstaniem. Są to dni cierpienia spowodowanego nieobecnością Jezusa, dni ciemności, których ciężar wyczuwamy w słowach Matki:

       Synu, czemuś nam to uczynił. Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.
Łk 2,48 w przekładzie Biblii Tysiąclecia