Puste2 MENU
 | 
Może nam ciężko w to uwierzyć, ale dzisiaj jest więcej męczenników niż w pierwszych wiekach.
Są prześladowani, ponieważ mówią prawdę i głoszą Jezusa Chrystusa współczesnemu społeczeństwu.
Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wolność religijna nie jest jeszcze zagwarantowana.
Jednak dzieje się tak również w krajach, które teoretycznie, na papierze chronią wolność i prawa człowieka.
Módlmy się, aby wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza prześladowane, czuły, że są blisko Chrystusa i by respektowano ich prawa.