Puste2 MENU
 | 
           Między Jabłonkowską i Zarzeczem. Stacja Drogi Krzyżowej. Nawet jeśli są chwile, że zatrzymując się spoglądamy i zwracamy się w różnych kierunkach, niosąc krzyż mamy jednak świadomość, że to droga Jezusa i nasza droga na Kalwarię.

          Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Łk 23, 33-34 w przekładzie Biblii Tysiąclecia