Puste2 MENU
 | 
1. Papieska Intencja Ogólna na wrzesień 2019 r.

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.W multimedialnym rozwinięciu tej intencji papież powiedział:

Oceany zawierają większość zasobów wody na naszej planecie, a także większość ogromnej różnorodności żywych stworzeń, z których wiele jest zagrożonych z różnych powodów.
Stworzenie jest projektem miłości przekazanym ludzkości przez Boga.
Nasza solidarność ze wspólnym domem rodzi się z naszej wiary.
Módlmy się w tym miesiącu, aby politycy, naukowcy i ekonomiści współpracowali w celu ochrony mórz i oceanów na świecie.


2. Aktualności duszpasterskie

a. Zachęcamy do lektury wywiadu z ks. prof. Krzysztofem Pawliną, rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie nt. postrzegania kryzysu wiary w naszym kraju, zwłaszcza wśród młodzieży. Wywiad publikuje najnowszy numer czasopisma dla zelatórów i członków róż rózańcowych Różaniec.  

b. Msze św. zamówione przez Róże
22.09. (niedziela) godz. 7.30 – w intencji Róży VIII, Patron: św. o. Pio z Pietrelciny
6.10. (niedziela) godz. 7.30 – w intencji Róży VI, Patron: św. s. Faustyna Kowalska
9.09. (poniedziałek) godz. 7.00 – w intencji ś.p. Zofii Dębskiej z Róży II - od Róż Różańcowych
21.09. (sobota) godz. 7.00 – w intencji ś.p. Jana Fronta z Róży I Męskiej - od Róży I Męskiej
23.09. (poniedziałek) godz. 7.00 – w intencji ś.p. Zofii Dębskiej z Róży II - od Róży V
30.09. (środa) godz. 7.00 – w intencji ś.p. Zofii Dębskiej z Róży II - od Róż Różańcowych

c. Msze św. odprawione Msze św. za śp. Zofię Dębską 
  9.06 – od Honorowej Straży NSPJ
10.06 – od Róż Różańcowych
13.06 – od Koła Rodziny Radia Maryja
14.06- od parafian.
o pozostałych będziemy informować na bieżąco

d. Msze św. zamówione przez parafian
17.09 (wtorek) godz. 7.00 – w intencji ks. Roberta Tupty w Dniu Imienin
27.09 (piątek) godz. 7.00 – o radość życia w niebie dla ś.p. Józefa Franczaka

e.  W najbliższym czasie w środę o godz. 17.45 różaniec poprowadzą:
- 11.09 – Róża III – tajemnice bolesne
- 18.09 – Róża IV – tajemnice chwalebne
- 25.09 – Róża V – tajemnice radosne

f. Z kalendarza liturgicznego:
-  12.09 (czwartek) – Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
- 14.09 (sobota) – Święto Podwyższenia Krzyża Św.
- 15.09 (niedziela) – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
- 23.09 (poniedziałek) – Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny, Patrona Róży VIII
- 29.09 (niedziela) – Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; św. Archanioł Michał- Patron Róży II
- 1.10 (wtorek) – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Róży VII
- 2.10 (środa) – Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
- 5.10 (sobota) – Wspomnienie św. siostry Faustyny Kowalskiej, Patronki Róży VI

g. Inicjatywy modlitewne
• 17.09 (wtorek) - wspominając bolesne wydarzenia z naszej historii pamiętajmy tego dnia o szczególnej modlitwie za umiłowaną Ojczyznę.
• 18.09 (środa), to święto św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci i młodzieży; otoczmy modlitwą przygotowujących się w tym roku szkolnym do Pierwszej Komunii Świętej i  do sakramentu bierzmowania.
• Wielka Nowenna Różańcowa
Jednym z patronów Nowenny jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Za mało mówi się współcześnie o tym kapłanie i dla wielu, także należących do Żywego Różańca, jest nieznany. Dlatego w tym i w kolejnych numerach Informatora przybliżę postać tego niezwykłego kapłana.
Ks. I. Kłopowskiego z całą pewnością można nazwać Apostołem Różańca. Nauczał, że to nabożeństwo składa się z podwójnej modlitwy: myślnej, czyli zanoszonej bez udziału słów oraz modlitwy ustnej. Modlitwa myślna, wyjaśniał, polega na rozważaniu podstawowych prawd chrześcijańskich. To ona sprawia, że Różaniec wywiera na nas zbawienny wpływ. Bo nas pobudza i skłania, abyśmy swe postępowanie wzorowali na tych najświętszych przykładach.
Zachęcając do odmawiania Różańca ks. I. Kłopotowski podawał praktyczne rady. Zalecał, aby nigdy nie rozstawać się z różańcem, aby towarzyszył on naszym codziennym zajęciom. Sam dawał tego przykład: gdy spacerował, czy szedł do redakcji, odmawiał Różaniec.   c.d.n.

• Krucjata Jednej Intencji
 Trzeci istotny powód praktykowania nabożeństwa Pierwszych sobót miesiąca, to ratowanie Polski i świata przed błędami Rosji. M.Boża zapowiadając 13.07.1917 r. ustanowienie tego nabożeństwa powiedziała dzieciom: „Jeżeli ludzie moje życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauczanie po świecie.” Niecały miesiąc po ostatnim objawieniu fatimskim w Rosji wybuchła rewolucja. Komuniści, którzy przejęli władzę wprowadzili w życie swoją straszną ideologię. Miejsce Boga zajęła partia komunistyczna. Związek Sowiecki, jako pierwsze państwo na świecie, zalegalizował aborcję. Ulicami Petersburga przeszła pierwsza na świecie parada gejowska. Komuniści stosowali terror oparty na kłamstwie i manipulacji.
Po tych wydarzeniach M. Boża objawiła się 10.12.1925r. s. Łucji w Pontevedra prosząc o wprowadzenie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. W 1929r. prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.
Ale ludzie nie posłuchali M. Bożej i Rosja rozszerzyła błędne nauki w świecie. Związek Sowiecki narzucił siłą swój ustrój państwom satelickim, w tym Polsce, a w wielu krajach świata rozwinął silną sieć agenturalną, przez którą wywiera aż do dzisiaj wpływ na całe społeczeństwa. Stąd tyle niesprawiedliwości, propagandy, manipulacji, walka z Kościołem, promocja i legalizacja aborcji, demoralizacja, parady równości, czarne marsze. To wszystko są właśnie błędy Rosji, o których mówiła Maryja.
25.03.1984r. na Placu św. Piotra w Rzymie, przed figurą M. Bożej Fatimskiej z Kaplicy Objawień, Jan Paweł II wraz ze wszystkimi biskupami świata poświęcił Rosję i świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Owoce tego zawierzenia znamy: rok później w Rosji rozpoczęły się przemiany, które doprowadziły do rozpadu ZSRR. I trudno, po ludzku, zrozumieć fakt, że stało się to bez rozlewu krwi.
Jednak nie spełniliśmy drugiej prośby M. Bożej: niewiele osób odprawia nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Gdyby Polacy odpowiedzieli na tę prośbę, błędy Rosji nie miałyby wpływu na nasz kraj, nastąpiłaby odnowa moralna narodu i ustanowiono by prawo zgodne z Dekalogiem.    c.d.n.

 3. Z życia S.B. Pauliny Jaricot – ciąg dalszy.

 Po powrocie do domu, aby nie być narażoną na pokusy, o których wiedziała, że mogą powrócić, spaliła romanse i modne piosenki, zrezygnowała z noszenia biżuterii i przeglądania się w lustrze, postanowiła też nigdy więcej nie zakładać sukien z pięknych materiałów, ale ubierać się możliwie najskromniej, tak jak ubogie dziewczęta jej czasów. Unikała oglądania strojów przyjaciółek, bo wciąż były dla niej wielką atrakcją.
 W domu wisiał porter Pauliny: pamiątka jej „głupiej próżności”. Została na nim namalowana w modnym stroju, co według niej nie mogło podobać się Jezusowi. Dlatego odnalazła malarza i poprosiła, by przemalował jej strój na taki, jaki obecnie stale nosiła. Artysta wydawał się zdziwiony, ale nic nie mówiąc, spełnił życzenie Pauliny.
 Ona sama wyjaśniła później, że podjęła tak radykalne kroki, ponieważ bała się zerwania z luksusem i bogactwem. A przyjaciółkom, które nie mogły zrozumieć jej postępowania tłumaczyła, że „postanowiła służyć Pana”, bo w tym znalazła prawdziwe szczęście.
 I przyszedł dzień, kiedy zgromadziła się znaczna część rodziny. Wtedy „uprzytomniałam wszystkim moje szczęśliwe wyrzeczenie się przyzwyczajeń, przyjemności i myśli poświęconych światu doczesnemu, którymi Jezus Chrystus brzydzi się”. Tego pamiętnego dnia, kiedy młodziutka Paulina zamknęła kartę swojej przeszłości, tak bardzo nagannej w jej oczach, wylano wiele łez. c.d.n.

      Z książeczki : „Myśli Pauliny Jaricot na każdy dzień”
14.09 – Krzyż Jezusa Chrystusa jest dla nas jedyną arką zbawienia.
15.09 – Błagam Cię, święta Dziewico, byś mnie przyjęła pod skrzydła Twej potężnej obrony i okryła moje ubóstwo Twoim płaszczem, gdzie króluje wspaniała różnorodność, abym przez zasługi cnót, które objawiły się w Tobie, w Twoich siedmiu boleściach, została przyjęta do stołu godów Baranka.

4. Pielgrzymki

• O naszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę w dniu 1.06 br. - zakończenie.       
O godz. 12.00 rozpoczął się centralny punkt pielgrzymki: Msza św. na wałach jasnogórskich pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Długosza, bpa pomocniczego seniora archidiecezji częstochowskiej. W homilii ks. biskup, nawiązując do etosu matki podkreślił, że P. Jezus znając jej znaczenie w życiu każdego człowieka, zostawił pod krzyżem Swoją Matkę. Podczas wszystkich ważnych dla ludzkości objawień, M. Boża prosić o odmawianie Różańca. Modlitwa różańcowa jest wyjątkowa; jest orężem wiary; orężem, które nie zabija, ale zbawia. Ks. biskup apelował do dorosłych, by zachęcali dzieci i młodzież do uczestnictwa w niej.
         Dalej zwrócił uwagę na to, że dzisiaj świat jest pełen cierpienia. Człowiek próbuje wyrzucić Boga ze swojego życia, a na Jego miejsce ustanowić kult popędów i idei. Dodał też: „ Dzisiaj, kiedy nasz Naród jest tak podzielony, kiedy partie polityczne tylko się oskarżają, chciejmy jednoczyć, a nie dzielić. I to właśnie modlitwą różańcową. Człowiek Różańca jest człowiekiem jedności, a nie podziału. Szczególnie módlmy się, aby ci, którzy rządzą Unią Europejską zrozumieli, że ci, którzy kładli fundamenty pod Unię, to byli katolicy. Niektórzy z nich są kandydatami na ołtarze. A przecież flaga Unii Europejskiej to 12 gwiazd Matki Bożej. Kogo mamy się lękać?”
         Jako dary ołtarza wniesiono obraz S.B. Pauliny Jaricot oraz misyjny różaniec w 5 kolorach. W ten symboliczny sposób przypomniano duchowość Sługi Bożej, założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
         Ze szczególną mocą wybrzmiały słowa ks. abpa Henryka Hosera SAC zawarte w przesłanym z Medjugorie liście: „Różaniec musi być zanurzony w życiu, a życie w Różańcu! W innym przypadku staje się monotonną i bezduszną praktyką, jeżeli nie wielomówstwem.” – napisał hierarcha, śląc swoje kapłańskie błogosławieństwo. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Leśniowie, aby M. Bożej Patronce Rodzin powierzyć nasze rodziny, parafię i to, czym żyjemy na co dzień, co zabraliśmy na tę pielgrzymkę w naszych sercach.
Jako wspólnota Żywego Różańca, pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę po raz szósty. Cieszymy się, bo z każdym rokiem przybywa coraz więcej uczestników. Tym razem było nas kilkanaście tysięcy. Mszę św. koncelebrowało ok. 200 kapłanów. Pogody lepszej nie mogliśmy sobie życzyć. Panowała wspaniała atmosfera: modlitwy, ale i radości z tego, że wiele osób łączy Żywy Różaniec, że tak wiele osób odpowiada na prośbę Maryi sprzed stu lat: „Odmawiajcie codziennie Różaniec!” Umocnieni tym, co zobaczyliśmy, co usłyszeliśmy i co przeżyliśmy z jeszcze większą gorliwością bierzemy różaniec do rąk, mając nadzieję, że już wkrótce stanie się on modlitwą wszystkich. „Nie ma jak u Mamy”, więc ufamy, że i za rok przybędziemy na Jasną Górę, by zawierzyć siebie, nasze rodziny, wspólnoty Żywego Różańca i umiłowaną Ojczyznę naszej Matce i Królowej.

16.09 (poniedziałek) – Mogiła. W oktawie Święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Godz. 11.00 – Droga Krzyżowa, 11.30 – Msza św. i czas wolny. Wyjazd:  godz. 9.50;  powrót: wyjazd z Mogiły ok. 13.30, koszt: uzależniony od ilości osób, nie przekroczy 10 zł.

28.09 (sobota) – Łagiewniki, X Pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. Godz. 10.00 – modlitwa na rozpoczęcie i powitanie, 10.15 –konferencja i komunikaty, 11.15 – Różaniec, 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Wyjazd: godz. 8.50, powrót: po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 14.30, koszt: uzależniony od ilości osób, nie przekroczy 10 zł.


Memento o  śp. Zofii Dębskiej

3.08.2019r. – odeszła do Pana z naszej Wspólnoty Różańcowej ś.p. Zofia Dębska, zelatorka Róży II.
Ś.p. Zofia Dębska od samego początku czynnie włączyła się w powstawanie naszej wspólnoty parafialnej: w budowę świątyni i organizowanie „życia parafii”. Przez pierwsze lata była łącznikiem. W 1983 r., wkrótce po powstaniu pierwszej, utworzyła kolejną Różę Różańcową Kobiet, której została zelatorką. W 1989 r., z Jej inicjatywy, zaistniała we wspólnocie Honorowa Straż N.S.P.Jezusa. Jako animatorka, przez te wszystkie lata prowadziła adoracje Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca. Przyczyniła się do Intronizacji N.S.P.Jezusa w naszej parafii. Objęła modlitwą kilku kapłanów poprzez założone „Margaretki”. Organizowała przez kilka lat pielgrzymki. Dbała o to, by podczas procesji były niesione feretrony. Przez kilkanaście lat współorganizowała spotkania opłatkowe i  inne grup modlitewnych. Była człowiekiem modlitwy. Przeklęczała wiele godzin w naszym kościele, ale i w innych, także podczas nocnych czuwań z I-szego piątku na I-szą sobotę miesiąca.
Znamienne, że odeszła do Pana właśnie w taką noc, kiedy jeszcze 2.08. wspominaliśmy M.B. Anielską, a jak wiemy ś.p. Zofia miała wielkie nabożeństwo do Świętych Archaniołów i Świętych Aniołów Stróżów.
 
 Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Jej świeci.