Puste2 MENU
 | 
        Jabłonkowska 18. Luki, otwory, przestrzenie, prześwity remontowanego wnętrza.
        Znakiem owocowania w nas wstawiennictwa Kościoła i łaski Jezusa są nasze otwarte drzwi i otwarte ramiona.
Teściowa [...] Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Mk 1, 30n w przekładzie Biblii Tysiąclecia