Puste2 MENU
 | 
      Kilka mocniejszych pociągnięć wiosłem stąd.  Placówka opiekuńcza dla dzieci z rodzin patologicznych w Monagrillo w Panamie. Jedna z przystani na rozległym oceanie powołania. Wercie z naszej grupy karmią jednego z malutkich pensjonariuszy domu naśladując podczas ŚDM 2019 spojrzenie Boga wobec każdego z nas, nie wypuszczając z ręki, tego, którego przyjeły pod opiekę.

      [Moje owce] idą za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. J 10,27b-28 w przekładzie Biblii Tysiąclecia