Puste2 MENU
 | 
      W listopadzie Ojciec Święty Franciszek poprosił nas, żebyśmy się pomodlili:

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.     W multimedialnym rozwinięciu intencji papież powiedział: 

     Na Bliskim Wschodzie zgoda i dialog między trzema religiami monoteistycznymi opiera się na więzi duchowej i historycznej. Dobra nowina o Jezusie, powstała z miłości, przyszła do nas właśnie z tych ziem. Dzisiaj wiele wspólnot chrześcijańskich, wraz ze społecznościami żydowskimi i muzułmańskimi, działa tutaj na rzecz pokoju, pojednania i przebaczenia. Módlmy się, aby duch dialogu, spotkania i pojednania ozywiał Bliski Wschód.

     
1. Po przeanalizowaniu statutu Żywego Różańca podejmiemy w czasie zmianek refleksję nad Listem Apostolskim Ojca Swiętego Jana Pawła II o różańcu Rosarum Virginis Mariae.
      2. Jako rozszerzenie papieskiej powszechnej intencji modlitwy proponujemy z najnowszego, listopadowego numeru Różańca artykuł marianina, ks. Łukasza Wiśniewskiego pt. Walka duchowa. Stale trzeba być gotowym na zmaganie wewnętrzne. Podjęte przez nas warunkuje spełnienie dobra i pokoju potrzebnego dla wszystkich. Wzorem wytrałości i odwagi w podjęciu zmagań jest dla nas założycielka Żywego Różańca, Sługa Boża Paulina Jaricot.
       2. Aktualnie w parafii modli się siedem róż żeńskich i jedna męska. 
       3. Z powodu rezygnacji p. Barbary Kowalczyk zaprzestaliśmy redakcji papierowego Biuletynu Różańcowego.  
       4. W listopadzie opiekę nad gablotą przejmuje róża trzecia pw. św. Moniki, kórej zelatorką jest p. Władysława Tekiela. 
       5. Dyżur modlitwy różańcowej w wieczory środowe o godzinie 17.45 podejmą odpowiednio:
           - 6 listopada - modlitwa za zmarłych prowadzona przez duszpasterza. 
           - 13 listopada - 8. róża św. Ojca Pio - zelator p. Barbara Kowalczyk (rozpoczynamy jak zwykle, kończymy po wystawieniu Najświętszego Sakramentu  o godzinie 18.00)
           - 20 listopada - róża róża męska św. Kazimierza Królewicza - zelator Stanisław Gil 
           - 27 listopada - róża 1, żeńska św. Rity, zelatorka Maria Kubicz
           - 4 grudnia - róża 3 żeńska św. Moniki  - zelatorka Władysława Tekiela
      6. Wdzięczność dla dwojga zelatorów, którzy reprezentowali nasz parafialny Żywy Różaniec podczas dekanalnego dnia skupienia Żywego Różańca. Dla pozostałych zelatórów i uczestników zachęta a nawet zobowiązanie, żeby nie opuszczać spotkań modlitewnych i formacyjnych organizowanych przez diecezjalnego moderatora Żywego Różańca, ks. Stanisława Szczepańca.
       7. Dla wszystkich zgromadzonych zachęta do listopadowej modlitwy za zmarłych i do udziału w święcie Patronki kościoła dolnego, Matki Bożej Miłosierdzia.   
      Do wiadomości dla róż różańcowych 65+, z radością dodajemy informację, że w codziennym różańcu w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym brali udział reprezentanci najmłodszego pokolenia w parafii -15 : ). Dzieci z dnia na dzień zapoznawały się z historią i kultem obrazu Matki Bożej Pompejańskiej, chętnie uczestniczyły w modlitwie różańcowej, a nawet ją prowadziły. Nieobcy im ołtarz naszego kościoła. Są stałymi bywalcami zakrystii. Na wyspie garderobianej w zakrystii czują się jak uczniowie w czasie ostatniej wieczerzy : )
      Dziękujemy ks. Kacprowi, który wybrał dla nich jako pamiątki po różańcu kubeczki z których sączyć można w dłuuuugie słotne wieczory gorącą herbatę. I odliczać chwile przesuwające się jak paciorki różańca ku Adwentowi i Roratom. Dzieci zapowiedziały, że w adwentowe poranki też ich nie zabraknie. Już wiemy, że będziemy je przeżywać z Prymasem Tysiąclecia, Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, którego beatyfikacji spodziewamy się w czerwcu pzyszłego roku. 
      Przyjdź Panie Jezu!