Puste2 MENU
 | 
       Jabłonkowska. Różańce papieskie, znalezione na...śmietniku. Chcemy wierzyć, że wyrzucone w akcie desperacji i bezradności, nie z nienawiści. Jednak powtórne przyjście Syna Człowieczego też dokona się w okolicznościach kataklizmu, czyli wtedy, kiedy człowiekowi w oczy zagląda śmierć, a on staje się bezradny. Trzeba mieć oczy otwarte. Nie wolno tracić głowy oczekując Paruzji.  
        Różańce wyjęte ze śmietnika posłużą do modlitwy nowym różom. Również za domniemanego desperata...

         Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Łk 24, 38-41 w przekładzie Biblii Tysiąclecia