Puste2 MENU
 | 

W lutym papież poprosił nas, byśmy pomodlili się:

Za migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów przemytników, aby ich wołanie o pomoc było słyszane i brane pod uwagę.W multimedialnym spocie wyjaśniającym rozumenie intencji papież powiedział:

Migranci są często ofiarami przemytu i handlu ludźmi.
Między innymi dzieje się tak z powodu korupcji ze strony ludzi gotowych zrobić wszystko dla korzyści finansowych.
Pieniądze z ich brudnych, podstępnych interesów to pieniądze krwi. Nie przesadzam: to są brudne, krwawe pieniądze.
Modlimy się, aby krzyk naszych migrujących braci i sióstr, ofiar przestępczego przemytu i handlu ludźmi, były słyszane i rozpatrywane.

       I. W lutym opatrznościowo zmiana tajemnic różańca świętego wypadła w Święto Ofiarowania Pańskiego. Tradycyjnie po zejściu do kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, przed Jej wizerunkiem zaśpiewaliśmy  Hymn Żywego Różańca

       II. Z Listu św. JP2 Rosarium Virginis Mariae

       Czwarty punkt Listu Papież poświęca kryzysowi w odmawianiu modlitwy różańcowej. Nie unika drażliwego tematu. Sygnalizuje spodziewane przyczyny tegoż kryzysu i zachęca wiernych do stawienia czoła temu kryzysowi. Dodaje nam odwagi, przekonując, byśmy nie obawiali się się polecać tej modlitwy młodemu pokoleniu. Papież nie zgadza się z argumentem, że modlitwa różańcowa stoi w opozycji do liturgii. Wręcz przeciwnie, Jego zdaniem różaniec odmawiany wspiera przygotowującego się do udziału w liturgii i zapewnia właściwe echo po jej przeżyciu. Modlitwa różańcowa nie powinna również przeszkadzać ekumenizmowi. Owszem, jest na wskroś maryjna, ale przecież przez Maryję prowadzi do Chrystusa.
       Warto sięgnąć do treści listu, by poszerzyć zrozumienie przemyśleń i intencji papieża.

      
III. Aktualności
1. Podziękowanie za udział w opłatku róż (uczestniczyło ponad 50 osób) i przygotowanie ciasta przez róże, jak również Bożym Młynarzom za przygotowanie gorącego posiłku.  
2. Zachęta do włączenia w przygotowanie aktualizacji prezentacji na stronie internetowej.
3. Opiekę nad gablotą różańcową w lutym podejmuje p. Katarzyna Maciaszkiewicz, zelatorka róży św. Teresy od Dzieciątka Jezus
4. Dyżur modlitewny w najbliższe środy o godzinie 18.00:
 
   5 lutego 2020 III św. Moniki   p. Władysława Tekiela  Radosna 
 12 lutego 2020 IV św. Anny p. Anna Wiśniewska Światła 
 19 lutego 2020  V św. Jadwigi Królowej  p. Ewa Kempa Bolesna
 26 lutego 2020 Popielec VI św. Faustyny p. Barbara Kowalczyk Chwalebna 
   4 marca 2020 VII św. Teresy od Dzieciątka Jezus p. Katarzyna Maciaszkiewicz Radosna

5. Zachęta do przygotowania modlitewnego Wielkiego Postu, zwłaszcza w czasie 40-godzinnego nabożeństwa, które odpawimy jak zwykle w niedzielę, poniedziałek i wtorek poprzedzające Popielec. Prośba o wsparcie rekolekcjonistów dla starszych oraz dla dzieci i młodzieży, którzy już przygotowują przebieg rekolekcji.
6. Prośba o przygotowanie modlitewne akcji ewangelizacyjnej Alpha zaprezentowana różom przez parę koordynatorów, pp. Agnieszkę i Ryszarda Wyżgów z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domni działającej przy naszej parafii.  

IV. Jak oceniamy podejście Boga do człowieka? Toleruje go, czyli potrafi go ścierpieć, znieść, czy może akceptuje, przewiduje, że może się poprawić? W drugim wypadku narażałby się na posądzenie o naiwność, ale za to ledwie tolerując człowieka byłby surowy i nieludzki. Z najnowszego, lutowego numeru Różańca polecamy artykuł Bóg akceptujący, czy tolerujący  ks. Tomasza Podlewskiego.