Puste2 MENU
 | 
            Opierając sie koronawirusowi połączyliśmy się mailowo z wszystkimi członkami rady parafialnej w celu uzyskania akceptacji dla treści sprawozdania ze spotkania rady w pierwszym kwartale, tj. 21 lutego 2020 r. Większość członków Rady zaakceptowała sprawozdanie, proponując kilka porawek, zatem publikujemy go w ostatecznej, poprawionej kolegialnie wersji.  
            Zapytaliśmy również członków rady o decyzję dotyczącą odwołania spotkania w drugim kwartale 2020 roku (było ono planowane na piątek, 22 maja br., po tym teminie oczekiwaliśmy na pierwszy możliwy, bezpieczny zdrowotnie termin ). Członkowie rady zadecydowali wiekszością głosów, iż taki czas przed wakacjami jeszcze nie nadszedł i spotkanie należy odwołać (w tej sprawie osiemnastu członków opowiedziało się za odwołaniem spotkania,  dwóch za zorganizowaniem go w terminie 26 czerwca, a ośmiu wstrzymało się od głosu. 
           Kolejne spotkanie rady zaplanowaliśmy na piątek, 9 października 2020 roku. Oby Bóg pomógł przeprowadzić je bez przeszkód.