Puste2 MENU
 | 
         Sienkiewicza. Kościół św. Szczepana. Łaskami słynący, ukoronowany przez Parafianina, ks. kardynała Franciszka Macharskiego obraz Matki Bożej Pocieszenia. 
        Hodegetria, Przewodniczka wstępująca w orszaku putt na niebiańską ambonę.  
         Ważny punkt na mapie Krakowa. Co najmniej tak ważny jak paczkomat, wpłatomat lub mlekomat.
         Klęcznik przed obrazem jest jednym z tych miejsc, w którym z Maryją można uzupełnić niedobór skłonności do przebaczenia. Usunąć wrogość i po Bożemu spojrzeć na krzywdę wyrządzoną prze bliźniego. 

         Ponieważ [sługa] nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać.Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam". 27 Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Mt 18, 25-27 w przekładzie Biblii Tysiąclecia