Puste2 MENU
 | 
          W miniony czwartek (12 listopada br.) w grupie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini, działającej przy naszej parafii odbyły się wybory lidera. Jasne było, że dotychczasowy, pierwszy lider wspólnoty, p. Wojciech Kurzyński  (na zdjęciu wykonanym trzy lata temu podczas dni skupienia wspólnoty w klasztorze w Imbramowicach pierwszy od prawej przy boku żony Ewy) po sześciu latach odpowiedzialności za grupę nie będzie się ubiegał o reelekcję. Jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, staje się powoli kościelnym w parafii, jest też świeckim koordynatorem  Odnowy na szczeblu Archidiecezji Krakowskiej, więc zajęć i obowiązków ma wystarczająco dużo. Uznał oficjalnie, ze ster Manusów należy przekazać w inne ręce. 
          Podczas liderowania Wojciecha grupa licząca trzydzieści czynnie zaangażowanych osób rekrutujących się z różnch parafii z Krakowa i okolic okrzepła. Jest mocna w Duchu obecnością kilku małżeństw w sile wieku. Chociaż ma dopiero niewiele ponad sześć lat, wydaje się, że osiągnęła dojrzałość. Na stałe do rocznego kalendarza swych posług w parafii grupa wpisała przygotowanie modlitewnych czuwań wigilijnych przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego i przed Uroczystością Chrystusa, Króla Wszechświata, modlitwę wstawienniczą za zmarłych, których żegnamy w parafii, jak również rozprowadzanie opłatków wigilijnych wśród wiernych przybywających na Eucharystię do naszego kościoła w ostatnią niedzielę Adwentu. 
       W każdym miesiącu roku formacyjnego, nierzadko w miesiącu wakacyjnym można liczyć na adorację - godzinę świętą poprowadzoną przez Manusów w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca po Mszy św. wieczornej. Wtedy też prowadzący wspólną modlitwę zapewniają zgromadzonym modlitwę wstawienniczą.  Manusy cotygodniowe spotkanie modlitewno-formacyjne w sali, którą żartobliwie nazywają Gabinetem Odnowy  rozpoczynają właśnie od udziału we Mszy św. parafialnej z adoracją (nie wyizolowują się z życia parafialnego) albo w pozostałe czwartki miesiąca od Mszy św. z uwielbieniem, w której każdy chętny może uczestniczyć.  Zapraszają w czwartki o godzinie 19.30 do kościoła dolnego. W pierwszych latach formowania się Manusów  stało się oczywiste, że jedną z Mszy św. w miesiącu ofiarują w intencjach paieskich, drugą w intencjach omadlanych przez siebie i wreszcie trzecią w intecji jubilatów i solenizantów z danego miesiąca.
        Sześć lat działania Wspólnoty wystarczyło, by przeżyć akt oddania Jej Matce Bożej, Oblubienicy Ducha Świętego i ponowienie tego Aktu (odpowiednio 2015 i 2019), samodzielne poprowadzenie kursu Alpha z finiszem już w stanie covidowej pandemii (2019/20) jak również włączanie się w prowadzenie tego kursu w innych parafiach, samodzielne poprowadzenie Seminarium Odnowy Wiary (2018). Wspólnocie Manus Domini zawdzięczamy również profesjonalną, docenianą przez wiernych realizację transmisji Mszy św. i nabożeństw z kościoła parafialnego. Członkowie wspólnoty zakupili bezinteresownie sprzęt i poświęcają czas na to, by ewangelizacja multimedialna początku 21. wieku w poziomie parafialnym mogła się prężnie rozwijać. 
          Odrobina prywaty? Zdobędę się na nią, wybaczcie proszę. Otóż mam satysfakcję, jako proboszcz i asystent duszpasterski Manusów, kiedy w dyskusji różnych gremiów parafialnych od młodych (oaza) poprzez tych w sile wieku (pracownicy parafii) do najstarszych (Parafialny Oddział Akcji Katolickiej) i duszpasterzy pojawia się moment zastanowienia kogo mamy posłać, kogo mamy wyznaczyć do określonego zadania?  Myślimy, myślimy, męczymy się, wydaje się, że pytanie pozostanie retoryczne, bez odpowiedzi i wreszcie ktoś chroni nas przed poddaniem się, przed zaniechaniem. Odpala uspokajającą odpowiedź: Odnowa nam pomoże! Że też wcześniej nie przyszło nam to do głowy. Wszyscy uczestnicy dyskusji odetchnąwszy, przytakujemy skwapliwie temu pomysłowi, jakbyśmy rzeczywiście wszyscy wyszli z gabinetu odnowy ; )
          Dzięki Wojtku za Twoją posługę.
 
           A kogo wybrała wspólnota szukająca pomocy u Parakleta?
          Pana Ryszarda Wyżgę. Ma 51 lat. Z żoną Agnieszką od początku istnienia Manusów czynnie angażują się w życie wspólnoty (na zdjęciu kucają na pierwszym planie). Wspierani z nieba między innymi przez córkę Magdę i z ziemi, wyrozumiale przez drugą córkę i najbliższych, nawet wtedy, gdy Ich nieco zaniedbują na rzecz zaangażowania we wspólnotę. Pan Ryszard od czerwca br. jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii w naszej parafii.     
          Dziękujemy Kontrkandydatom Ryśka w tegorocznych wyborach za kulturę osobistą w emocjonującym czasie i za umiejętność pogodzenia się ze zwycięstwem wyborczym współzawodnika.
          Dzięki Ryśku za podjęcie nie tak ciężkiego, jak wynika z powyższej syntezy brzemienia. Otwarcie i szczerze wyrażamy wolę współpracy z Tobą dla dobra Manusów i Kościoła.
          Duchu Święty przyjdź!