Puste2 MENU
 | 
        Drogą Krzyżową przejdziemy w piątki o godzinie 17.00, 18.00 i 19.30 . Tą o osiemnastej transmitujemy. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym odprawiamy w niedzielę o godzinie 17.45 transmitując je. Po transmisji na żywo można sięgnąć do zarejestrowanego materiału na kanale Youtube Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini, z której wywodzą się realizatorzy transmisji parafialnych.
        
         Zapraszamy na sześć rozważań Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu, z wyjatkiem 26 marca, kiedy to po zakończonych rekolekcjach planujemy przejść drogą krzyża w osiedlowym plenerze. Każde z prezentowanych rozważań będzie zainspirowane kolejną z sześciu prawd wiary.
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
       Wiara w jednego Boga, którego przybliża sześć powyższych prawd precyzuje spojrzenie na nasze życie. Ten, kto wiary nie ma, niewiele z drogi na Golgotę zrozumie. Miałby szansę dostrzec tam tryumf Boga, natomiast bez wiary widzi tylko klęskę człowieka. 
 Jezus jednak zachęca nas do tego, żebyśmy się nie zatrzymywali. Żebyśmy szli za Nim, naśladowali Go, wziąwszy krzyż. (por. Łk 9,23) Lekcja drogi, której celem jest Golgota uczy nas, wierzących, że Bóg ostatecznie zawsze zatryumfuje. Konsekwentnie, również ten, kto pełni Bożą wolę, wyruszając w drogę krzyża już na początku ulokował siebie na wygranej pozycji. Może na pierwszy rzut ludzkiego, fragmentarycznie widzącego rzeczywistość oka trudniej to zauważyć. Dlatego właśnie podczas kolejnych rozważań Drogi Krzyżowej zaproponujemy podążającemu drogą korzystanie z okularów wiary w Boga...
       Autorzy rozważań to ks. Marcin Cholewa i ks. Marek Gilski, znani krakowscy teolodzy, publicyści katoliccy, związani ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
      Ks. Marcin jest doktorem psychologii, pełniącym obowiązki kierownika Katedry Psychologii. Jest również delegatem diecezjalnym w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Duszpasterz akademicki.
        Ks. Marek to doktor habilitowany, kierownik katedry mariologii wydziału teologicznego UPJP 2. 
 koro ledwie wszedłszy na drogę krzyża już jesteśmy na wygranej pozycji, dojdźmy do celu, żeby zwyciężyć...  

         Zapraszamy również na Gorzkie żale z cyklem sześciu kazań pasyjnych, które wygłosi ks. dr Tomasz Bajer, wikariusz w bronowickiej parafii św. Wojciecha. Ks. Tomasz skoncentruje się w głoszonym słowi na powiązaniu męki Jezusa z naszym uczestnictwem we Mszy św.  

            Z odprawieniem Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali związane jest uzyskanie odpustu zupełnego, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty. Odpust można uzyskać po odprawieniu nabożeństwa w kościele pod zwykłymi warunkami, czyli przyjąwszy w stanie łaski uświęcającej komunię świętą, wyrażając wolę oderwania od grzechu, odmówiwszy modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, oraz wybraną modlitwę w intencji Ojca Świętego Franciszka.