Puste2 MENU
 | 
       Tatrzańska. Nomen omen  jeśli myślimy o wyjściu w górę. Jeden z ponad setki kolorowych schodów. Na nim akurat wypisano przed laty  sentencję Winstona Churchilla: Podejście jest tą małą rzeczą, która robi wielką różnicę.  
        Prawda. Zarówno jeśli zatrzymamy się przy podejściu jako szuraniu, ścieraniu podłoża (im bardziej wytarta tym bardziej prawdziwa) jak też, gdy wybierzemy podejście w znaczeniu wychodzenie wyżej. Przede wszystkim jednak prawda, gdy wybierzemy podejście w sensie nastawienie.
        Wtedy powyższa prawda znajduje zastosowanie przy podejściu i zejściu. 

        A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy "powstać z martwych".  Mk 9,9n w przekładzie Biblii Tysiąclecia