Puste2 MENU
 | 

      
W maju papież prosi nas byśmy się modlili:

           Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.
      
                
Oczekujemy cierpliwie na spot multimedialny rozwijający zamysł papieski związany z poleceniem nam tej intencji. Nawet bez spotu wyrażamy uznanie dla ujęcia zachęty do modlitwy. Już nawet nie tyle zajmuje nas kwestia zdobywania pieniędzy, jak problem ich wydawania, żeby w tym wydawaniu nie pominąć potrzebującego obok mnie. 

                II. Z nauczania papieskiego o różańcu:
 
                W czasie różańca dużo mówimy, to jasne, litanijnie powtarzamy słowa Pozdrowienia Anielskiego, ale niewiele z tego wyniknie, jeśli wiele mówiąc, nie nauczymy się najpierw słuchać. Do słuchania uszami i sercem przy odmawianiu różańca zachęca nas Jan Paweł II w 18. punkcie listu Rosarium Virginis Mariae. Ten punkt otwiera II. rozdział listu poświęcony tajemnicom Matki i tajemnicom Chrystusa. Przy rozeznawaniu tajemnic trzeba być skupionym i uważnym. Trzeba umieć sięgnąć do źródła tajemniczej wiedzy.
                Tak jak Piotr wyznający wiarę w Jezusa pod Cezareą Filipową. Żeby wyznał, musiał usłyszeć. Jezus podkreśla: nie ciało, nie krew objawiły ci prawdę, którą wyznajesz. Tego dokonał Ojciec mój, który jest w niebie. (por.Mt 16,17) W każdej różańcowej zdrowaśce mamy okazję sobie o tym przypominać, powiada za bł. papieżem Pawłem VI święty Jan Paweł II. Każda zdrowaśka jest pochwałą Maryi, ale w słowach: ...i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus oddajemy chwałę Zbawicielowi świata. Od Niego wychodzimy jako Źródła naszej wiary i do Niego dochodzimy jako do celu naszej ziemskiej pielgrzymki.
                Zdrowaśka mówiona i słuchana ogniskuje, skupia, zwięźle przedstawia jak soczewka, najwłaściwsze kierunki naszego życia: wyszliśmy z ręki Boga i powinniśmy powierzać się każdym aktem woli, każdą decyzją Jego opiece.

III. Aktualności

                1. Dyżur modlitewny w środy po zakończeniu Mszy św.

Data

Róża

Zelator

Część różańca

5 maja 2021

III św. Moniki 

p. Władysława Tekiela

Chwalebna  

12 maja 2021

IV, św. Anny

p. Anna Wiśniewska

Radosna

19 maja 2021

V, św. Jadwigi Królowej

p. Ewa Kempa

Światła

26 maja 2021

VI, św. Faustyny 

p. Barbara Kowalczyk

Bolesna

2 czerwca 2021

VII, św. Teresy od Dzieciątka Jezus

p. Katarzyna Maciaszkiewicz

Chwalebna

9 czerwca 2021

VIII, św. Ojca Pio

p. Barbara Kowalczyk

Radosna

           
            2. W środy maja i czerwca wskazana róża będzie odmawiać różaniec po wieczornej Mszy św. Przed Mszą od 18.00 o stałej porze odprawimy nabożeństwo eucharystyczne i damy okazję do spowiedzi  św. tym, którzy zachowują pobożność maryjną, czy wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chodzi też o to, żebyśmy nie zmieniali pory miesięcznych nabożeństw okolicznościowych i przez to budzili chęć do udziału w tych nabożeństwach u tych, którzy opuszczają miejsca izolacji. Bezpośrednio po Mszy (po pieśni na zakończenie lub po błogosławieństwie róża rozpoczyna odmawianie modlitwy bez wystawiania IHS) Przed osiemnastą jak zwykle zelator informuje celebransa o gotowości odmówienia modlitwy różańcowej. Jeśli zelator się nie pojawi i róża modlitwy nie podejmie, kościelni wykonają procedurę zamykania kościoła.

            3. Dyżur dekoracji i aktualizacji gabloty Żywego Różańca podejmuje w maju róża IX męska św. Kazimierza, Królewicza pod opieką zelatora, p. Stanisława Gila.

            4. Jako redaktor biuletynu rózańcowego przepraszam za kwietniową przerwę w publikacji. Ot, wielkanocny, szabatowy  odpoczynek ; )

           5. Pamiętajmy w maju w modlitwie za Ojczyznę, o zdrowie społeczeństwa, o powołania, za kandydatów do przyjęcia I spowiedzi i komunii św., do bierzmowania i małżeństwa. Prośmy o dobrą pogodę do zebrania obfitych plonów i o obfite urodzaje.

                6. IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę odbędzie się, da Bóg w piątek i w sobotę 4 i 5 czerwca br. Przyjęła hasło: Z Maryją, Matką Nadziei. To wyraźne nawiązanie do nowego wezwania w Litanii Loretańskiej do Matki Bożej wprowadzonego przez Stolicę Apostolską w ubiegłym roku.
                To doskonała okazja, żebyśmy jako ozdrowieńcy, podwójnie zaszczepieni zabezpieczywszy zdrowie naszego ciała zadbali o zdrowie naszej duszy odwiedzając modlitewnie święte miejsce, stolicę duchową naszego Narodu.
                Poniżej i w gablocie Żywego Różańca prezentujemy plakat zapowiadający pielgrzymkę. Chętnie przyjmę jako moderator Żywego Różańca w parafii odpowiedzialność za organizację wyjazdu pielgrzymów.   
                Po piętnastym maja zapytam telefonicznie zelatorów o ilość osób chętnych do wyjazdu. Możemy wynająć autokar, busa, przy nikłym zainteresowaniu możemy również pojechać moim samochodem. Dla zaniepokojonych, wątpiących w sens pielgrzymowania w zaistniałych okolicznościach przypominamy pielgrzymowanie Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca do Mugnano, do sanktuarium św. Filomeny. Wyruszała z tętniakiem paraliżującym jej ciało, słaniając się, nie mogąc stanąć o własnych siłach, wracała samodzielnie do miejsca zamieszkania i do zdrowia.

                7. Polecamy w maju wszystkim różom pobożność maryjną koncentrującą się wokół kapliczek, statuetek i obrazów Maryi, Matki Bożej, oraz nabożeństwo do św. Józefa zwłaszcza w środę, z możliwością ouzskania odpustu pod zwykłymi warunkami w roku Jemu poświęconym.  

            8. Kolejne objawienie różańcowe? Po Fatimie zajrzyjmy do Lourdes, do francuskiego podnóża Pirenejów. Tam objawienia trwały od 11 lutego 16 lipca 1858 roku. Było ich łącznie 18.
                 Kluczowy był w nich właśnie różaniec, który przewieszony przez przedramię Maryja jakby wręczała wizjonerce, pasterce Bernadecie Soubirous. I określenie siebie wypowiedziane przez Maryję: Ja jestem Niepokalane Poczęcie. Nawet jeśli podkreślimy, że niespełna 4 lata wcześniej Stolica Apostolska ogłosiła ten dogmat, trudno obronić tezę, że informacja o tej tajemnicy maryjnej dotarła w tym czasie normalną ludzką dorogą pod pirenejską strzechę, a tym bardziej do serca 13-letniego dziewczęcia...I to jest jeszcze ważne, że objawiająca się Maryja zachęcała do modlitwy różańcowej o nawrócenie grzeszników.
                       Z objawieniem w Lourdes wiążemy też ulubioną majówkową pieśń maryjną Polaków: Po górach, dolinach....
 
                IV. Wyczytane w Różańcu:

                Majowy numer różańca poświęcony jest odpowiedzi na pytanie Jak zachować radość w miłości?
                Jedną z odpowiedzi jest kapitalny artykulik Moniki Zając pt. Dla ciebie zrobię wszystko. Przedstawia on w oparciu o kaznodziejstwo zmarłego przed rokiem ks. Piotra Pawlukiewicza, mianowicie: szczęśliwe małżeństwo budują modlitwa, umiejętność wyparcowywania kompromisu i dobry humor kurde, w którym ciągle chodzić ma o Pana Boga.
                Widzieliście kiedyś pomnik kochającej, ofiarnej żony? Ja też nie ale po przeczytaniu artykułu mam pojęcie jak powinien wyglądać. Żona powinna mieć w szeroko rozłożonych rękach pelerynę przeciwdeszczową i jednocześnie trzymać suszarkę do włosów.
                Nie macie pojęcia dlaczego tak?
                To przeczytajcie : ) z.