Puste2 MENU
 | 
          Kolejny raz Jabłonkowska, szczególnie nam bliska w tym mieście. Dekoracja różańcowa w świątyni akcentująca potrzebę modlitwy, która zwraca nas innym.
       Brak modlitwy wzmaga w nas dążność odcięcia się od innych, odseparowania od nich, pozbycia się innych, nawet jeśli miałby to być niewygodny współamłżonek.
          Powrót do modlitwy pozwala nam odkryć na nowo w Bogu i w bliźnim kogoś kto nas rozumie i jest gotów nas kochać.  

       Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! Mk 10,9 w przekładzie Biblii Tysiąclecia