Puste2 MENU
 | 
      I. Papieska intencja modlitwy na październik: W październiku Ojciec Święty Franciszek poprosił nas byśmy się modlili, aby

     każdy ochrzczony uczestniczył w ewangelizacji i aby każdy ochrzczony był dyspozycyjny do misji poprzez świadectwo swojego życia. I niech to świadectwo życia ma smak Ewangelii.

     


      Papież rozwinął też i przybliżył nam rozumienie intencji w multimedialnym spocie:

        W twojej pracy, w twojej rodzinie, z twoimi przyjaciółmi, podczas zwykłych spotkań... każdy czas jest dobry, aby być uczniem misjonarzem.
       Jeśli porusza cię Chrystus, jeśli postępujesz jak On cię prowadzi, to właśnie twoje świadectwo życia sprawia, że inni pytają: „Skąd ta osoba bierze miłość, z jaką traktuje wszystkich, życzliwość i dobry humor?”. W ten sposób, dalecy od jakiejkolwiek formy prozelityzmu, możemy wszyscy być gotowi do misji, która opiera się na spotkaniu między ludźmi, na świadectwie życia mężczyzn i kobiet.
       «Jezus wzywa nas wszystkich i ciebie również, abyśmy byli uczniami misjonarzami. Czy jesteś gotowy?
Wystarczy być dyspozycyjnym na Jego wezwanie i żyć w zjednoczeniu z Panem w najbardziej codziennych sprawach, w naszej pracy, spotkaniach, codziennych zajęciach, w naszych codziennych „zbiegach okoliczności”, pozwalając się zawsze prowadzić Duchowi Świętemu.
        Jeśli jesteś poruszony przez Chrystusa, jeśli robisz coś, bo On cię prowadzi, to inni łatwo to zauważą.
I twoje świadectwo życia wywołuje zadziwienie, a zadziwienie sprawia, że inni zadają sobie pytanie: „Jak to możliwe?” lub „Skąd ta osoba bierze miłość, z jaką traktuje wszystkich, życzliwość, dobry humor?”.
Pamiętajmy, że misja nie jest prozelityzmem, ale opiera się na spotkaniu między ludźmi, na świadectwie mężczyzn i kobiet, którzy mówią: „Znam Jezusa, chciałbym, abyś i ty Go poznał”.
       Bracia i siostry, módlmy się, aby każdy ochrzczony uczestniczył w ewangelizacji i aby każdy ochrzczony był dyspozycyjny do misji poprzez świadectwo swojego życia. I niech to świadectwo życia ma smak Ewangelii.

        
II. Z nauczania papieskiego o różańcu - List Apostolski Jana Pawła II Rosarium virginis Mariae, 23
        Ten punkt papież poświęca charakterystyce części chwalebnej różańca. Dostrzega w niej trzy istotne dyspozycje dla odmawiających tajemnice chwalebne różańca.
       Po pierwsze radość. Nie sposób, żeby odmawiający różaniec nie odczuli radości poranka zmartychwstania, która zdecydowanie pokonuje wcześniejszą dezorientację i lęk uczniów i uczennic Chrystusa. Odkrywamy w tajemnicach chwalebnych radość spotykających się ze Zmartwychwstałym. Radość triumfu życia nad śmiercią.
        Po drugie chwalebna, niebiańska nagroda. Papież wskazuje na Maryję jako antycypującą, wyprzedzającą we wniebowzięciu i chwale niebieskiej Królowej nasze przejście do życia wiecznego. To wyprzedzenie jest jednocześnie potwierdzeniem przeznaczenia każdego człowieka do zbawienia.
         Po trzecie wreszcie misja. Posłanie przez Ducha Świętego każdego człowieka odmawiającego tajemnicę Pięćdziesiątnicy. Czas od teraz do zbawienia nie może być czasem zmarnowanym, czasem biernego oczekiwania. Powinien być według papieża czasem odnalezienia się w Kościele odmawiającego różaniec i zaangażowania dla dobra Kościoła, który zapowiada życie wieczne.

          III. Aktualności
          1. Dyżur zagospodarowania gabloty różańcowej podejmują w październiku p. Ewa Kempa, żelatorrka róży V, w listopadzie p. Katarzyna Maciaszkiewicz, zelatorka róży VII.

             2. Dyżur modlitewny w środy wieczorem rozwijamy uwzględniając udział nowej róży dziesiątej młodych i obecnie, w kolejnym miesiącu będzie wyglądał następująco:


6 października 2021

VII, św. Teresy od Dzieciątka Jezus

p. Katarzyna Maciaszkiewicz

Światła

13 października 2021

VIII, św. Ojca Pio

p. Barbara Kowalczyk

Bolesna

20 października 2021

IX, św. Kazimierza Królewicza

p. Stanisław Gil

Chwalebna  

27 października 2021

X, bł. Stefana Wyszyńskiego

p. Milena Suliga

Radosna

3 listopada 2021

I , św. Rity

p. Mariola Kubicz

Światła

10 listopada 2021

II, św. Jana Kantego

ks. Zbigniew Zięba

Bolesna

17 listopada 2021

III św. Moniki 

p. Władysława Tekiela

Chwalebna


        3. Dziękujemy
       - za udział róż rózańcowych w pielgrzymce archidiecezjalnej do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
       - za dążenie starszych zelatorów (zwłaszcza p. Stanisława Gila) do założenia kolejnej róży w naszej parafii
       - za udział zelatorów w dorocznym spotkaniu parafialnej rady Zywego Różańca (warto pamiętać na przyszłość, że nieobecność na na kolejnych spotkaniach usprawiedliwiamy, by pozostali członkowie rady mieli wiedzę, co dziejes się z nieobecnym)
       - za dekorację różańcową wykonaną tradycyjnie przez rodzinę skupioną w Żywym Różańcu

        4. Powstała ciekawa propozycja jednej z zelatorek, by przy zakładaniu nowej księgi intencji mszalnych w parafii na kolejny rok zarezerwować wszystkie Msze św. w pierwsze niedziele miesiąca o godzinie 7.30, po to, by kazda róża mogła zarezerwować dla siebie Mszę św. mozliwie najbliżej wspomnienia świętego patrona róży. Nie jest to możliwe w księdze na 2022 rok, bo w niej wiele intencji jest już pozajmowanych, ale na 2023 rok jak najbardziej. Proszę przedyskutować temat w różach i za miesiąc zadecydujemy o ewentualnej rezerwacji. 

         5. Witamy w naszym gronie zelatorkę nowej róży młodych, bł. Stefana Wyszyńskiego, p. Milenę Suligę jak również cztery osoby z dziesięciu, obecne wśrod nas płatki tej róży. Mamy możliwość uzupełnić skład tej róży o następne dziesięć chętnych osób. Proszę pomóc poszukiwać takie osoby wokół siebie. Proszę odważnie proponować młodym wspólną modlitwę w róży. Proszę świadczyć i ewangelizować w drodze, w życiu, w wydawałoby się w przypadkowych zbiegach okoliczności  jak nas powyżej zachęca papież Franciszek.
          Nowa róża skupia kobiety i meżczyzn w wieku od 12 do 50 lat. Są w niej jeden rodzic kandydata do bierzmowania i jeden rodzic dziecka przygotowującego się do pierwszej komunii św., co rozumiemy jako początek stałej praktyki zachęcania rodziców z kolejnego rocznika przed bierzmowaniem i Komunią św. do stałej modlitwy za swe dzieci.
         Zelatorce i członkom nowej róży obecnym i nieobecnym udzielimy błogosławieństwa na pierwszy rok modlitwy. Wcześniej poprosimy wstępujących w krąg Żywego Rózańca w naszej parafii o wyrażenie woli odmawiania codziennego modlitwy różańcowej. Proszę wszystkich obecnych na spotkaniu aby odnowili prgnienie wspólnej modlitwy i przyjęli błogosłwieństwo na spełnienie tego pragnienia.

         6. Prosimy o modlitwę w intencji właściwego przygotowania do uroczystości odpustowej przez modlitwę, zaprowadzenie zgody, odstąpienie od plotkowania i krzywdzenia słowem i spełnianie dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących dla całej naszej parafii.
             Prosimy o modlitwę w intencji owocnych obrad Synodu Biskupów na Watykanie poświęconemu synodalności Kościołą.

            IV. Wyczytane w Różańcu
Z październikowego numeru proponujemy konspekt comiesięcznego spotkania dla każdej róży jak również rozwinięcie do tego spotkania, czyli atrykuł księdza Krzystofa Czapli, pallotyna pt. Zapomniana Królowa.