Puste2 MENU
 | 
         Królewska. Graffiti na elewacji bloku, bodaj dwudziestego dziewiątego. Lapsus, raczej zamierzony, wzmacania jak się wydaje, ładunkiem ironii, kreatywność, inicjatywę, odwagę decyzji czytającego. Nie narażaj się na śmieszność, czy wręcz politowanie, będąc biernym. Wykonaj ruch. 
         Podnieta zupełnie przystająca do przesłania dzisiejszego święta. Włącz się do gry. Wykonaj ruch na rzecz dobroci, przebaczenia, bezinteresownej pomocy, odwagi sprzeciwu wobec rażącej krzywdy, czy niesprawiedliwości.
      Nie opóźniaj, nie wzbraniaj przyjścia Królestwa. Nie czyń go trudnym do uchwycenia, do rozpoznania. Niech Królestwo Boże przychodzi. Niech będzie obecne.
         Kto wie, czy zasadniczym powodem obcości Królestwa Bożego pośród nas nie jest brak Twojego ruchu na Jego rzecz...

            Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. J 18,36 w przekładzie Biblii Tysiąclecia