Puste2 MENU
 | 
      Stańczyka. Realnie i oszczędnie. Bez ironii, z pewnością bez błazenady. Postać patrona zobowiązuje, inaczej kaduceuszem pogrozi.
       Ozonator, przedłużacz, zgrzewki mini proszku do prania, sukienka komunijna, worki na śmieci 120-litrowe na ubrania i reklamówki z ubraniami. Zmaterializowana i zgromadzona w bagażniku check-lista przed kolejnym dyżurem w piwniczce. 
       Znaki czuwania wolontariusza Zespołu Charytatywnego, który przeobraża to, co zdawałoby się mało wartościowe i niepotrzebne, w skarb, pozwalający przetrwać.   

      Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Łk 21,36 w przekładzie Biblii Tysiąclecia