Puste2 MENU
 | 

            W listopadzie Ojciec święty poprosił nas byśmy się modlili za cierpiące dzieci:

            Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.            W spocie multimedialnym rozwijającym treść intencji papież powiedział:
                Wciąż mamy miliony chłopców i dziewczynek, które cierpią i żyją w warunkach zbliżonych do niewolnictwa. To nie liczby: to istoty ludzkie z imieniem, z własnym obliczem, z tożsamością daną im przez Boga.
            Zbyt często zapominamy o naszej odpowiedzialności i przymykamy oczy na wyzysk tych dzieci, które nie korzystają z prawa do zabawy, do nauki, ani do marzeń. Nie są również otoczone ciepłem rodzinnym.
            Każde dziecko zepchnięte na margines, porzucone przez rodzinę, pozbawione nauki w szkole, bez opieki medycznej, jest krzykiem! To krzyk wznoszący się do Boga i oskarżający system, który my dorośli zbudowaliśmy. Porzucone dziecko to nasza wina. Nie możemy dłużej pozwalać na to, aby dzieci czuły się samotne i opuszczone; powinny mieć możliwość zdobycia wykształcenia i czuć miłość rodziny, aby wiedzieć, że Bóg o nich nie zapomina.            
            Módlmy się, aby cierpiące dzieci, które żyją na ulicy, ofiary wojny i sieroty, miały dostęp do edukacji i mogły odkryć bliskość rodziny.
 
II. Z nauczania papieskiego o różańcu List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym, p. 36.
                Owszem, spoglądając na koronkę różańcową trudno nie odnieść wrażenia, że paciorki chronią nas przed roztargnieniem i pogubieniem się w modlitwie wieloma zdrowaśkami. Mają znaczenie techniczne. Jan Paweł II to zauważa i uznaje w swym Liście.
            Zaraz potem jednak zwraca naszą uwagę na symbolikę koronki. Przywołuje ona modlitwę wierzącego człowieka, którą zwykle zaczynamy od krzyża Jezusa i znakiem krzyża kończymy. Koronka jest jak codzienna modlitwa wierzącego i jak całe jego życie, które zaczyna się od naznaczenia go krzyżem w momencie chrztu i do naznaczenia krzyżem w momencie śmierci podąża. Koronka symbolizuje również duchowe oddanie wierzącego Chrystusowi, które swoje źródło i dopełnienie znajduje w Ukrzyżowanym.           
              Papież przywołuje również porównanie bł. Bartłomieja Longo, który widział w koronce symbol słodkiego synowskiego łańcucha wiążącego nas z Bogiem i Jego Matką, jak również braterskich relacji, które dzięki modlitwie możemy nawiązać z bliźnimi.
 
III. Dyżury

1. Gablotę różańcową aktualizuje X róża młodych bł. Stefana Wyszyńskiego pod opieką zelatorki, p. Mileny Suligi.

2. Dyżur różańcowy w listopadzie i w grudniu podejmują:

Data

Róża

Zelator (ka)

Część różańca

  9 listopada 2022

IV, św. Anny

p. Anna Wiśniewska

Bolesna

16 listopada 2022

V, św. Jadwigi Królowej

p. Ewa Kempa

Chwalebna

23 listopada 2022

VI , św. Faustyny 

p. Barbara Kowalczyk

Radosna

30 listopada 2022

VII, św. Teresy od Dzieciątka Jezus

p. Katarzyna Maciaszkiewicz

Światła

   7 grudnia 2022

VIII, św. Ojca Pio

p. Barbara Kowalczyk

Bolesna

14 grudnia 2022

IX, św. K. Królewicza

p. Stanisław Gil

Chwalebna

 
IV. Aktualności

            1. Gratulujemy odznaczonym Medalem Jana Pawła II Za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej zelatorkom Żywego Różańca w naszej parafii, które 33 lata i więcej pełnią swoją posługę. Są to:
- zelatorka róży I żeńskiej, p. Maria Kubicz,
- zelatorka III żeńskiej, p. Władysława Tekiela,
- oraz zelatorka róży IV żeńskiej, p. Anna Wiśniewska
 
         2. Dziękujemy ks. prałatowi Stanisławowi Szczepańcowi, który odprawił sumę odpustową w uroczystość św. Jana Kantego i wygłosił cenną homilię uwzględniającą wątek maryjny, różańcowy w życiu naszego Patrona, oraz zwracającą uwagę na ślady treści kolejnych tajemnic różańcowych w naszym życiu.
 
           3. Prosimy o modlitwę za o. Konrada Żbika, cystersa z Archiopactwa w Jędrzejowie, który 11 listopada ma przyjąć monastyczną profesję wieczystą, o ład moralny i pomyślność dla Ojczyzny w 104. rocznicę odzyskania przez nią niepodległości, o udział modlitewny w święcie patronalnym dolnego kościoła poświęconego czci MB Miłosierdzia.
 
         4. Tradycyjne Jerycho Różańcowe rozpocznie się w sobotę, 26 listopada, przed pierwszą Niedzielą Adwentu, o godz. 20.00 i zakończy się w następną sobotę, 3 grudnia, o godz. 20.00. Jest pomyślane jako przygotowanie do wejścia w nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Pragnący indywidualnie lub we wspólnocie modlitewnej włączyć się w te akcję modlitewną powinni zarejestrować się na stronie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej.
 
V. Wyczytane w Różańcu

        Św. Wojciecha przedstawia się w ikonografii z pastorałem i wiosłem, to zaś z księgą. Czym jest ta księga? Czy nie jest śpiewnikiem? Czy św. Wojciech zredagował tekst Bogurodzicy, czy ją śpiewał? O tym w patriotycznym artykule Pieśń Ojców Karoliny Kalinowskiej. Polecamy do lektury cały listopadowy numer Różańca.