Puste2 MENU
 | 
         Klasztorna kolejny raz. Portal w klasztorze Cystersów niedaleko od sanctissimum i Cudownego Krucyfiksu, czyli w przejściu z krużganków do świątyni. Żeby przyjąć Boga całym secem trzeba czasem stopą wykonać właściwy gest, czyli podeptać szatana. Tutaj symbolizują go rogate głowy starte deptaniem mnichów udających się na modlitwę.
          Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. (30) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Mk 12, 29-30 w przekładzie Biblii Tysiąclecia