Puste2 MENU
 | 

3. Niedziela Wielkiego Postu, 7 marca

  7.30 + Julian Dobrowolski w 1. rocznicę śmierci
  9.00 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska
10.30 ++ Jan, Władysława (ona) Kilian
12.00 ++ Helena, Józef
13.15 Za nowoochrzczonych Parafian
17.00 + Eugenia w 7. rocznicę śmierci
18.30 O błogosławieństwo Boże dla rodziny Jasińskich
20.00 ++ Stefania (ona) i Wiesław Dudek i ++ cierpiący w czyśćcu    

Poniedziałek, 8 marca 2021
 
7.00: 1) + Maciej Jakubek
              2) + Domicela Dudzik – int. od sióstr Albertynek z Czernichowianki,
                 w kwarantannie
             3) ++ Szymon w 15 r. śm., Maria Gądek, w kwarantannie
  7.30 ++ Janina i Czesław
18.30 + Andrzej Lang – Msza św. greg.

Wtorek, 9 marca 2021

  7.00 + Andrzej Lang – Msza św. greg.
  7.30 + Domicela Dudzik – int. od ss. Albertynek z Domu Prowincjalnego w Rząsce
18.30 + Krystyna Góra

Środa, 10 marca 2021

  7.00 + Zbigniew w 17 r. śm.
  7.30 + Andrzej Lang – Msza św. greg.
18.30 + Jan Stańdo w 1 r. śm.

Czwartek, 11 marca 2021

  7.00 1) + Edward Olech – int. od córki Marty z rodziną
              2) + Władysław Pajdzik i zm. z rodziny - w kwarantannie
  7.30 ++ Józef w 20 r. śm., Czesław, Rudolf, Helena Myszka
18.30 + Andrzej Lang – Msza św. greg.

Piątek, 12 marca 2021
  7.00 1) + Andrzej Lang – Msza św. greg.
              2) w intencji Panu Bogu wiadomej, w kwarantannie
              3) ++ Helena, Andrzej Waszczak i zm. z rodzeństwa, w kwarantannie 
  7.30 ++ Helena, Michał, Marian Włodarczykowie
18.30 ++ Zofia, Jan, Józef

Sobota, 13 marca 2021

  7.00 1) + Zofia Filek – int. od rodziny Glanowskich
              2) w intencji Panu Bogu wiadomej, w kwarantannie
  7.30 1) + Andrzej Lang – Msza św. greg.
              2) ++ Bolesław Semper, Wiktoria, Paweł Stefańczyk, w kwarantannie
18.30 + Kazimierz Sagan

4. Niedziela  Wielkiego Postu, 14 marca 2021

  7.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. prałata Jana Franczaka od duszpasterzy
  9.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Piotra Dukały
10.30 Za Parafian
12.00 + Krystyna Kolanowska
13.15 ++ Stefan, Julia, Stanisława Szlachta
17.00 + Andrzej Lang – Msza św. greg.
18.30 + Stanisław Woszczek w 20 r. śm.
20.00 ++ Józef, Waleria Sajdera