Puste2 MENU
 | 

        Rok 2020          

        Od stycznia do marca. Z kosmetyką i białym montażem w stanie pandemii do sierpnia

        Remont sali oazowej

          Sala nie była poddawana gruntownej renowacji od jej wybudowania, czyli od ponad 30 lat.

          Projekt wystroju sali przygotowała p. Anna Gajda z Olkusza.

         Prace remontowe podjęła firma remontowo-budowlana p. Karola Śmierciaka spod Limanowej z podwykonawcami w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Stolarkę drzwiową wykonał p. Jacek Woźniak z firmy stolarskiej Stolrat z Niedźwiedzia. 
         Podwieszono sufity, na dotychczasowe lastriko położono wylewkę samopoziomującą i położono panele. Wymeniono instalację elektryczną, szpecące wygląd sali elementy instalacji grzewczej wpuszczono w mur ścian. Wymieniono stolarkę drzwiową według aktualnych wymogów dotyczących pomieszczeń, w kórych jednorazowo przebywa więcej nież 20 osób.

          Renowację popularnej oazowej foski , krzyża franciszkańskiego i ikony Matki Bożej, świadków z poprzedniego wystroju sali wykonał p. Krzysztof Szczepanek, lokalny arytsta samouk we współpracy z p. Edwardem Śliwińskim - kościelnym.

          Pobłogosławił salę po remoncie ks. prałat Jan Franczak, budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii w l. 1982-2012, obecnie rezydent, w niedzielę 20 września 2020 roku.

           Materiał filmowy z pobłogosławienia sali zarejestrowali operatorzy z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini . Zrealizowała obraz p. Ewa Kurzyńska.