Puste2 MENU
 | 
           Czarnowiejska. Przy bramie mekki rowerzystów krakowskich. Jednego z wielu sklepów rowerowych w mieście. Tutaj nie mają kłopotu z dostrzeżeniem ewoluującej perspektywy dla człowieka rozumnego. Klik w styk pomiędzy butem i pedałem. W ten sposób zyskujemy dostęp do tego, otrzymujemy to, co wcześniej było dla nas obojętne, odległe. Teraz staje się facynujące.
           Gdyby dokładniej zastanowić się - wiele miejsc na ziemi zabiega o to by stać się przedsionkiem do nowej doskonalszej rzeczywistości, jakby inspirowały się optyką ewangeliczną.

       Jezus powiedział do swoich uczniów [...]: Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Łk 24,49 w przekładzie Biblii Tysiąclecia