Puste2 MENU
 | 
Potrzebne dokumenty do załatwienia pogrzebu:
  • odpis aktu zgonu z USC,
  • potwierdzenie, czy zmarły był zaopatrzony sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem od kapelana szpitala lub kapłana, który udzielił wymienionych sakramentów.
  • informację o dacie i miejscu pochówku wydaną przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych, jeśli Rodzina zmarłego taką otrzymała.
Sprawy pogrzebowe w Kancelarii Parafialnej załatwia rodzina zmarłego, bez pośrednictwa firm świadczących usługi pogrzebowe.
Istnieje możliwość odprawienia Mszy świętej przy trumnie w naszym kościele, zwłaszcza wówczas, gdy pogrzeb ma miejsce na cmentarzu, który nie dysponuje kaplicą stosowną do sprawowania Eucharystii.

Resurrection2