Puste2 MENU
 | 
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

           26/2019  (22.09.2019 – 29.09.2019)

Karolina Julia PODGÓRSKA, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego
Karol JASIŃSKI, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego

           27/2019  (22.09.2019 – 29.09.2019)

Anna Elżbieta HAWRYSZUK, zam. Kraków, os. Albertyńskie, par. św. Brata Alberta
Roch Maciej MALINOWSKI, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego

       Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego powinien powiadomić o tym miejscowych duszpasterzy. Prosimy też o modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Kantego w intencji nupturientów.

zapowiedzi