Puste2 MENU
 | 
         Poradnia jest czynna w każdą środę, za wyjątkiem świąt, w godzinach 16:45 – 17:45. Służy głównie narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Narzeczonych obowiązują trzy rozmowy, z których każda trwa ok. 15 – 20 minut (w zależności od potrzeb narzeczonych czas rozmowy można przedłużyć). Drugie spotkanie – indywidualne – daje każdej z osób możliwość porozmawiania z doradcą na temat różnych wątpliwości w sposób nieskrępowany i dyskretny. Doradcę obowiązuje tajemnica zawodowa. Nie ma konieczności dokonywania wcześniejszych zapisów, należy jednak mieć na uwadze, iż w okresie marzec – październik znacznie więcej par korzysta z poradni niż w okresie zimowym. W tym czasie dyżury w poradni są dłuższe (15:30 – 18:30). Warto roztropnie podejść do przygotowania i nie odkładać wizyty na „ostatnią chwilę”.
        Oprócz narzeczonych do poradni mogą zgłaszać się także osoby potrzebujące pomocy w sprawach małżeńskich i rodzinnych – z całą pewnością zostaną wysłuchane. Wraz z doradcą mogą przeanalizować problemy i wspólnie poszukać rozwiązania, a w razie konieczności uzyskają informacje o specjalistycznych instytucjach, do których będą mogły się zgłosić.

       W poradni panuje przyjazna i ciepła atmosfera, bez oceniania i osądzania. Doradca stara się do każdego problemu podejść w sposób indywidualny i delikatny, szanując każdego człowieka. We wszystkich rozmowach zachowana jest zgodność z Ewangelią oraz Nauczaniem Kościoła Katolickiego. Praca w poradni jest dla doradcy przede wszystkim służbą, w której wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz osobiste świadectwo życia we własnej rodzinie zbudowanej na fundamencie wiary.

       Do poradni przy parafii św. Jana Kantego zapraszam jako Doradca Życia Rodzinnego – nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny wg metody profesora Rӧtzera. Pełnię swą posługę w tym miejscu od 2003r.


poradnia