Puste2 MENU
 | 
Proboszcz:  
ks. Zbigniew ZIĘBA

person 1824147 640 mgr teologii, wyświęcony na kapłana 21.05.1989 r., proboszcz parafii od 01.07.2015


Wikariusze:
  
ks. Łukasz WIELOCHA

person 1824147 640 mgr teologii, wyświęcony na kapłana 29.05.2010 r., wikariusz od 31.08.2014

ks. Jacek KURZYDŁO

person 1824147 640 mgr teologii, wyświęcony na kapłana 30.05.2009 r., wikariusz od 26.08.2017


Księża rezydujący w parafii:
ks. prałat Jan FRANCZAK

person 1824147 640 Wyświęcony na kałana 21.06.1964 r., pierwszy proboszcz parafii w latach 1982-2012, budowniczy kościoła, obecnie emeryt.

ks. prof. Michał HELLER

heller 2013 11 25 Obecnie dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM

ks. dr Paweł GAŁUSZKA

Ks. P. Gałuszka 

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej. Urodził się w 1981 roku w Libiążu. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 2007 r. w Królewskiej Katedrze na Wawelu przez posługę ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
Po święceniach pracował w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni. W latach 2010-2016 kontynuował studia doktoranckie w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Obronił pracę doktorską dotyczącą etyki życia małżeńskiego: Memoriał Krakowski. Wkład Kardynała Karola Wojtyły i grupy teologów oraz filozofów polskich w przygotowanie i przyjęcie encykliki Humanae vitae Pawła VI. Jest z ustanowienia papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia. Od stycznia do czerwca 2017 był prefektem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
Przede wszystkim kapłan, duszpasterz, jak sam siebie określa.
Rezyduje w parafii od lipca 2017 r.