Puste2 MENU
 | 
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie. [KKK 1213]

Dokumentami potrzebnymi do chrztu są:
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • odpis aktu ślubu z USC,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania),
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność chrzestnej i chrzestnego w Kościele Rzymsko-Katolickim.
      Do Kancelarii Parafialnej należy zgłosić się na dwa tygodnie przed datą chrztu, który jest udzielany w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 13.15 lub w drugi dzień Świąt Wielkanocnych (Poniedziałek Wielkanocny) i Bożego Narodzenia (Święto św. Szczepana) o tej samej porze.

Chrzest