Puste2 MENU
 | 
     
      Wizyta duszpasterska stwarza możliwość pobłogosławienia przez kapłana zgromadzonych i ich mieszkania. Mamy wtedy okazję do wspólnej modlitwy, rozmowy i wzajemnego poznania duszpasterza i wiernych oraz przedstawienia sugestii, propozycji, uwag. Na kolędę należy przygotować na stole krzyż, zapalone świece, Pismo święte, wodę święconą i kropidło. Uczniowie powinni przedstawić kolędującemu kapłanowi zeszyt z katechezy. Wodę święconą można pobrać z naczynia usytuowanego w kościele górnym przy wejściu do zakrystii.
       Na kilka dni przed kolędą rodzina otrzymuje zawiadomienie o planowanym terminie wizyty zgodnym z ogólnym harmonogramem wizyty. Zawiadomienia roznoszą lektorzy i ministranci. Można też ustalić osobiście inny, bardziej odpowiadający rodzinie termin kolędy po skontaktowaniu z duszpasterzem odwiedzającym właściwy rejon kolędowy.
      Do zobaczenia!