Puste2 MENU
 | 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia

  7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB dla modlących się w VII Róży i o radość życia wiecznego dla ++zmarłych z Róży
  9.00 +Bronisław Paloc – int. od Przyjaciół z Brna
10.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku 2018 dla rodziny Stanisława w Nowym Roku 2019
13.15 Za Parafian
17.00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Genowefy Kowalczyk
18.30 W intencji panu Bogu wiadomej
20.00 +Józefa (ona) Skiba

Poniedziałek, 7 stycznia

  7.00  1/+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
           2/+Zofia Starzycka
           3/+Henryka (ona) Golba w 4 rocz. śm.
  7.30  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski i opiekę MB w parcy zakonnej dla s. Anny
18.30  +Bronisław Paloc – int. od Ireneusza z rodziną

Wtorek, 8 stycznia

  7.00 +Stefan Krawczyk – int. od grupy pielgrzymkowej
  7.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
18.30 +Genowefa Koczwara

Środa, 9 stycznia

  7.00 +Stefan Krawczyk – int. od Róży VI
  7.30 ++Genowefa, Julian i Bolesław 
18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
 
Czwartek, 10 stycznia 

  7.00  1/+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
           2/++Marianna Wójcik w 1 rocz. śm. i ++zmarli z Jej rodziny
  7.30 +Stefan Krawczyk
18.30 +Agata Konieczna w 3 rocz. śm.

Piątek, 11 stycznia

  7.00 1/W intencji Panu Bogu wiadomej
          2/+Jan Skiba
          3/+Stanisław Łączny – int. od Sąsiadów
  7.30 +Stefan Krawczyk
18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska

Sobota, 12 stycznia
 

  7.00 1/+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
          2/+Stanisław Łączny – int. od Sąsiadów
  7.30 1/ O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla diakona Arkadiusza Litwiniuka w dniu imienin – int. od Parafian
          2/+Janina Lembas
18.30 +Piotr Dąbek w 11 rocz. śm.

Święto Chrztu Pańskiego, 13 stycznia

  7.30  +Waleria Szczurek w 11 rocz. śm.
  9.00 ++Ks. Stefan Stuglik, jego Rodzice  i Bracia
10.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
12.00 ++Sabina, Edward, Andrzej i Rafał
13.15 +Jan Tekiela w 6 rocz. śm.
17.00 +Piotr Grecki w 10 rocz. śm.
18.30 +Dorota Samek w 23 rocz. śm.
20.00 Za Parafian