Puste2 MENU
 | 
         Pawlickiego. Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego polskiej prowincji Księży Zmartwychwstańców. Wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dla Królestwa Niebieskiego, które składa przełożona krakowskiej misji Wspólnoty Misjonarzy Shalom, Brazylijka Michele Jordan Barros de Magalhães. (29 czerwca 2019 r.) Zewnętrzny symbol złożonego ślubu, obrączka z Xq Ukrzyżowanym wskazuje na wnętrze, na serce. Zakłada się ją Zaślubionej na serdeczny palec lewej dłoni. Pan oczekuje ofiarowania Mu serca tego, kto Mu ufa. Tak było na Jego ewangelicznej drodze do Jerozolimy. Tak było na drodze Piotra i Pawła do Rzymu. Tak jest na drodze Michele, którą jako Oblubienica, zaczyna w kaplicy pod wezwaniem drogi do Emaus.
         Pan zadba o resztę sam. 
         [Jezus] wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy, Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» Lecz On odwróciwszy się zabronił im. Łk 9, 52b-55 w przekładzie Biblii Tysiąclecia


***
        
Co jakiś czas pojawiają się na naszej stronie cenne ślady współpracy parafii ze wspólnotą młodych misjonarzy w tą i w tamtą stronę. Na co dzień mamy okazję spotkać Ich podczas wspólnej modlitwy w naszym kościele.
          S. Michele, gratulujemy wejścia na drogę ewangelicznej wierności Panu i otaczamy modlitwą Ciebie i całą misję, którą się opiekujesz. Niech żyje w Tobie Chrystus!