Puste2 MENU
 | 

         Od 3 lat gościmy w Krakowie misjonarzy z Katolickiej Wspólnoty Shalom (na zdjęciu wśród przyjaciół Polaków łatwo rozpoznawalni dzięki śniadej cerze). Przyjechali z Brazylii, aby dzielić się z młodymi Polakami doświadczeniem i radością spotkania ze Zmartwychwstałym, który przeszedł przez krzyż. Działając w duchu Nowej Ewangelizacji organizują grupy modlitewne, wieczory uwielbienia oraz wydarzenia atrakcyjne dla młodych ludzi i dla wszystkich, by przyciągać ich serca do jedynego źródła szczęścia, jakim jest Jezus. Aby jak najlepiej spełniać swoją misję w naszym kraju potrzebują nauczyć się języka oraz poznać polską kulturę. Najlepszym sposobem jest mieszkanie wśród Polaków. Szukamy więc rodzin, które przyjęłyby do siebie dwie misjonarki, by żyjąc razem z nimi uczyły się języka polskiego, polskich zwyczajów i polskiej kultury. Jeśli znajdzie się ktoś, aby pomóc, bardzo prosimy o kontakt.
         Kim jesteśmy?
        Katolicka Wspólnota Shalom przynależy do Kościoła Katolickiego i jest przezeń uznana jako Międzynarodowe Prywatne Stowarzyszenie Wiernych o osobowości prawnej. W 2007 roku Wspólnota została uznana przez Stolicę Apostolską jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych, jest zatem uznana na całym świecie przez Świętą Matkę Kościół.
         Obecną w kilkudziesięciu krajach na świecie, Katolicką Wspólnotę Shalom tworzą mężczyźni i kobiety, które przyjmują różne formy życia, jakie są obecne w Kościele, angażując się w życie wspólnotowe i misjonarskie, przyjmując za cel głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom, szczególnie tym będącym daleko od Jezusa i Kościoła.