Puste2 MENU
 | 
Proboszcz:  
ks. Zbigniew ZIĘBA
Ks. Zbigniew Zieba
       mgr teologii, wyświęcony na kapłana 21.05.1989 r., proboszcz parafii od 01.07.2015

Wikariusze:
  
 ks. Kacper NAWROT

 Ks. Kacper Nawrot         mgr teologii, wyświęcony na kapłana 25.05.2013 r., wikariusz od 14.09.2019

 ks. Wojciech MATYGA

ks. Wojciech Matyga         mgr teologii, wyświęcony na kapłana 31.05.2014 r., wikariusz od 26.08.2018

ks.Tomasz SKOTNICZNY Ks. Tomasz Skotniczny         mgr teologii, wyświęcony na kapłana 30.05.2009 r., wikariusz od 26.08.2020

Księża rezydujący w parafii:
 ks. prałat Jan FRANCZAK

Ks. Jan Franczak        Wyświęcony na kałana 21.06.1964 r., pierwszy proboszcz parafii w latach 1982-2012, budowniczy kościoła, obecnie emeryt.

 ks. prof. Michał HELLER

ks. prof. Michał Heller

      Wyświęcony na kapłana 26 kwietnia 1956 r. Kosmolog, filozof i teolog. Profesor nauk filozoficznych, specjalizuje się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Kawaler Orderu Orła Białego. Dyrektor, fundator i pomysłodawca Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych pod którego auspicjami działalność wydawniczą prowadzi również Copernicus Center Press. Jako pierwszy Polak został w 2008 r. laureatem Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i członek Papieskiej Akademii Nauk. Laureat kilkunastu nagród, autor kilkudziesięciu książek. Dyrektor programowy Copernicus Festival
Pomieszkuje jako rezydent na plebanii u św. Jana Kantego w czasie pobytu w Krakowie.