Puste2 MENU
 | 
Pani Karolina Pasiut - absolwentka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Szkoły Kantorów w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym w Krakowie. Ukończyła studia teologiczne o specjalizacji katechetyczno - pastoralnej i I stopień kantora. Pracuje w parafii pw. św. Jana Kantego w Krakowie od 1 września 2014 roku. Prowadzi dziecięcą scholę parafialną i katechizuje w szkole podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 38 Akademia Zielonego Misia.

Pani Anita Mularczyk-Budzan - jest absolwentką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierunek teologia, specjalizacja katechetyczno - pastoralna. Nauczyciel religii w Szkole Podstawowej Nr 153 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Krakowie, w Przedszkolu Samorządowym Nr 137, a także w Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie; obecnie doktorantka UPJPII w Krakowie, licencjat kościelny na kierunku teologia, specjalizacja patrologia. W szkołach na terenie parafii św. Jana Kantego pracuje od września 2015 r. Wraz z mężem i p. Karoliną Pasiut opiekują się także scholą dziecięcą w naszej parafii.