Puste2 MENU
 | 
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:

           7/2020  (22– 29.03.2020)

Sabina Katarzyna KOTNIS, zd. SZPONDER, zam. Kraków, ul. Balicka, par. św. Jana Kantego
Jan KOTNIS, zam. Kraków, ul. Balicka, par. św. Jana Kantego

       Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego powinien powiadomić o tym miejscowych duszpasterzy. Prosimy też o modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Kantego w intencji nupturientów.

zapowiedzi