Puste2 MENU
 | 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:              

             22/2022 (27.11 - 4.12.2022)

          Anna Maria SMOTER, zam. Kraków, ul. Na Błonie, parafia św. Jana Kantego
          Jakub Jan JASKOWIEC, zam. Trzemeśnia, par. św. Klemensa

       Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego powinien powiadomić o tym miejscowych duszpasterzy. Prosimy też o modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Kantego w intencji nupturientów.
 
zapowiedzi