Puste2 MENU
 | 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:    
      
             11/2021 (13-20.06.2021)

Bożena MISZCZYK, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego
Piotr SOKOŁOWSKI, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego

              12/2021 (13 - 20.06.2021)

Sylwia ZEGAR, zam. Kraków, ul. Wileńska, par. Pana Jezusa Dobrego Pasterza
Paweł DOMAGAŁA, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego

             13/2021 (20-27.06.2021)

Brygida MOTYKA, zam. Kraków, ul. Armii Akrajowej, par. św. Jana Kantego
Grzegorz ŚLIWA, zam. Kraków, ul. Armii Akrajowej, par. św. Jana Kantego

              14/2021 (20-27.06.2021)

Anna KLĘSK, zam. Zbydniów, par. Nawiedzenia NMP w Tarnawie
Tomasz JĘDRZEJCZYK, zam. Kraków, ul. Na Błonie, par. św. Jana Kantego

       Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego powinien powiadomić o tym miejscowych duszpasterzy. Prosimy też o modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Kantego w intencji nupturientów.

zapowiedzi