Puste2 MENU
 | 
ministranci kadzenieWśród różnych stopni Służby Liturgicznej Ołtarza, chyba ta najbardziej widoczna jest posługa ministranta. Co trzeba zrobić, żeby zostać ministrantem?

Kandydat na ministranta.

Chłopcy, którzy przystąpili do I Komunii świętej, mogą rozpocząć kandydaturę. Potrzebne jest przygotowanie ,,techniczne”, czyli nabycie odpowiednich umiejętności pomagania przy ołtarzu oraz odpowiednie przygotowanie duchowe. Przy ołtarzu spotykamy się ze świętymi obrzędami, stąd konieczność, aby samemu być godnym tej służby. Kandydaci rozpoczynają przygotowanie we wrześniu. Zbiórki dla kandydatów odbywają się co dwa tygodnie we wtorki o godz. 17.00. Po kilku miesiącach przygotowania, w Niedzielę Palmową, ci najwytrwalsi, uroczyście składają przyrzeczenie ministranckie, ubierają komżę, czyli strój liturgiczny ministranta i rozpoczynają służbę liturgiczną. W roku szkolnym 2015/16 przygotowuje się 8 kandydatów do posługi ministranta.

Ministrant.

Ministranci pomagają kapłanowi przy ołtarzu podczas odprawiania Mszy świętej, nabożeństw oraz wiernym w lepszym przeżywaniu liturgii. Dodatkowo wykonują wiele różnych czynności w świątyni. Ministranci mają swoje zbiórki w piątek o godz. 17.00 ( z wyjątkiem tygodnia, kiedy jest I piątek miesiąca, bo wtedy przystępują do spowiedzi ). Ministranci wiedzą, że mają być przykładem gorliwości, a służba przy ołtarzu powinna uczyć samodyscypliny i stawiania sobie wymagań. Bywa z tym różnie, ale chyba nie jest najgorzej. W bieżącym roku św. Mikołaj zostawił ministrantom prezenty. Rózgi wśród nich nie było ( może nie miał takiej dużej )
Zapraszamy do przeglądnięcia czasopisma dla ministrantów Króluj nam Chryste

ministranci