Puste2 MENU
 | 
Lektor - to ściślej rzecz ujmując Ministrant Słowa Bożego. Jest posłany do czytania fragmentów Pisma Świętego podczas liturgii. Oprócz proklamacji świętej księgi, wykonuje również inne posługi podczas Mszy: Przygotowuje ołtarz - stół Pański, daje sygnały wiernym do zmiany postawy po przez dzwonki, a także prowadzi modlitwę wiernych, podając wezwania w których lud zanosi prośby samemu Bogu. Posługuje również przy wielu innych ważnych czynnościach. Ponadto podczas uroczystych celebracji lektorzy w procesji niosą Krzyż - symbol naszej wiary, świeczki, czy też zastępują diakona niosąc ewangeliarz - księgę zawierającą fragmenty ewangelii które są odczytywane podczas Mszy. Ci starsi chłopcy „bawią” się również ogniem, by potem okadzając, oddawać cześć Stwórcy. Przybliżają w ten sposób wiernych do Pana Boga, równocześnie otaczając całą Eucharystie tajemnicą. Posługa Lektorów w naszej parafii nie kończy się na Mszy. Służą bowiem oni podczas różnych nabożeństw.
 
Większość lektorów naszej parafii uczęszcza na spotkania Oazy w której się formują. Ponadto w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają sie zbiórki dla lektorów na których doskonalone i rozwijane są ich umiejętności a także omawiane bieżące sprawy.

Aktualnie w naszej parafii posługuje 18 lektorów.

lektorzy