Puste2 MENU
 | 
oazaRuch Światło-Życie u swych korzeni związany są z postacią Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który stworzył jego główne zasady ideowe oraz podstawy pracy formacyjnej i organizacji. Na rozwinięcie idei Ruchu zdecydowany wpływ miało rozszerzenie formacji jego członków na okres całego roku: grupy zawiązane na wakacyjnych rekolekcjach miały spotykać się systematycznie co tydzień w swoich parafiach. Coraz wyraźniej zaczynały kształtować się etapy formacji, tzw. stopnie oazy (na każdy stopień składają się rekolekcje wakacyjne i roczna praca w małej grupie parafialnej).

Pierwszy stopień oazy dla młodzieży skoncentrowany jest przede wszystkim na osobistej formacji religijno - moralnej, drugi na wychowywaniu do dialogu z Bogiem i drugim człowiekiem, trzeci przygotowuje do podjęcia służby we wspólnocie Kościoła. Ruch Światło-Życie obejmuje obok młodzieży także dzieci (Oaza Dzieci Bożych) i rodziny (Domowy Kościół), które mają swoje oddzielne programy.

Nasza Wspólnota powstała w 1982 r. Pierwszym moderatorem był ks. Zdzisław Budek. Przez kolejne lata pracowali z nami: ks. Jan Fryźlewicz, ks. Szymon Fedorowicz, ks. Roman Sławeński, ks. Stanisław Rapacz, ks. Włodzimierz Szatanik, ks. Marian Błaszczyk, ks. Piotr Zioło, ks. Zygmunt Hopciaś, ks. Jacek Tekiela, ks.Jarosław Łabęda, ks. Łukasz Wielocha, Ks. Wojciech Matyga. Obecnie czuwa nad nami ks. Tomasz Skotniczny. W dniach 6 - 8 grudnia 2002 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz dwudziestolecia istnienia naszego Ruchu. oaza2Z tej okazji została namalowana ikona Maryi, która jest darem Wspólnoty oazowej na tę uroczystość. W ten sposób chcieliśmy wyrazić Matce Bożej swą wdzięczność za Jej nieustanną opiekę nad dziełem Ruchu, a w szczególności za dwadzieścia lat naszego istnienia.

Kiedy się spotykamy? W każdą niedzielę o godz. 8.00 rozpoczynamy przygotowanie do mszy świętej (chętni mogą przyjść już na godz. 7.45 by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia). Najpierw ma miejsce krótkie rozważanie treści czytań mszalnych, następnie próba śpiewu. O godz. 9.00 uczestniczymy w Eucharystii, w którą włączamy się poprzez śpiew i służbę przy ołtarzu. Spotykamy się również w piątki. O godz. 17:30 krótki śpiew, następnie wspólne uczestnictwo w Eucharystii, po której udajemy się na spotkanie. Obok spotkań całej Wspólnoty są również cotygodniowe spotkania (tzw. formacyjne) małych grup z animatorami.