Puste2 MENU
 | 
     
       Jak powstał Parafialny Zespół Charytatywny?

      Minęło 30 lat od rozpoczęcia działalności Zespołu Charytatywnego przy parafii św. Jana Kantego (w 1985 r.) Starsi pamiętają trudne, materialne warunki życia w latach 80-tych ubiegłego stulecia, czyli w okolicznościach powstawania Zespołu. Borykaliśmy się wtedy z ograniczeniami w zakupie artykułów spożywczych (kartki). W sklepach brakowało dosłownie wszystkiego. Wtedy właśnie powstał pomysł swoistej samopomocy parafialnej. Np. żeby podzielić się odzieżą używaną. Nim zaczęto ją powszechnie sprzedawać, my postanowiliśmy przyjmować ją od osób, którym jest niepotrzebna i przekazywać ją nieodpłatnie potrzebującym.
      Dzięki zrozumieniu naszych potrzeb przez pracowników administracji osiedla udało się zorganizować pierwszy punkt przyjmowania, segregowania i dystrybucji odzieży w piwnicy jednego z osiedlowych bloków. Pomysł okazał się trafiony. Wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców osiedla. Wyznaczyliśmy wtedy dwa dyżury: jeden na przyjmowanie i drugi na wydawanie odzieży. Po wybudowaniu kościoła punkt przeniesiono do sali nr. 8 przy dolnym kościele, czyli do miejsca, gdzie obecnie się znajduje. Pomieszczenie zmieniło się, ale nazwa pozostała. Pracownicy Zespołu po dziś dzień mówią o swej sali Piwniczka. W pierwszych latach działalności Zespołu Charytatywnego nie można było liczyć na opiekę socjalną, którą dziś zapewnia choćby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy Zespołu poza dyżurami świadczyli więc rozmaitą pomoc starszym, samotnym i chorym. Zespół wspomagany środkami przez parafię (warto w tym miejscu podkreślić stałe wsparcie ks. prałata Jana Franczaka) udzielał również pomocy finansowej najuboższym. Pracujemy na tyle długo, że niektórzy z nas, owszem gorliwi, wielkoduszni odeszli na wieczny dyżur charytatywny do Domu Ojca.

      Dyżury Zespołu Charytatywnego odbywają się raz w tygodniu. W czwartki od 17.30.

      Dziś znacznie więcej osób przynosi odzież niż ją zabiera. Chcielibyśmy wierzyć, że obecnie kondycja materialna naszej społeczności jest znacznie lepsza, niż przed laty. Realna ocena każe nam jednak szukać również innych powodów. Może dziś człowiek potrzebujący bardziej krępuje się wyciągnąć rękę po pomoc? Może potrzeba więcej informacji. Informujemy zatem szczegółowo. W czasie dyżurów otrzymujemy wiele odzieży dla starszych i dla dzieci. Wdzięczni jesteśmy ofiarodawcom zwłaszcza za to, że przynoszą odzież czystą w dobrym stanie. To, co przynoszą, praktycznie natychmiast nadaje się do kolejnego wykorzystania.

      Czego brakuje do wydawania potrzebującym?

      W okresie zimowym bezdomni potrzebują zimowych ubrań męskich. Tego nigdy za wiele. Chętnie przyjmiemy również pościel, zabawki, sprawny sprzęt gospodarstwa domowego. Mebli nie przyjmujemy do piwniczki ze względu na ograniczone możliwości lokalowe. Możemy natomiast przyjąć ofertę mebli do zbycia i zainteresować potrzebującego, żeby udał się osoboście na oględziny, czy też po odbiór mebli.

      Komu udziela pomocy Zespół Charytatywny?

      Wszystkim, o ile są trzeźwi. Znanych nam parafian od św. Jana Kantego zaopatrujemy zasadniczo bez zaświadczeń o trudnej sytuacji finansowej. Od bezdomnych, czy wiernych z innych parafii wymagamy takiego zaświadczenia.

      Jakie inne formy działalności podejmuje jeszcze Zespół Charytatywny?

      Przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego zbieramy w kościele dar ołtarza, czyli artykuły spożywcze na stół świąteczny i przygotowujemy paczki świąteczne. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, zarówno osobom prywatnym jak również właścicielom sklepów, którzy włączają się do tej akcji. Jak przygotowujemy listę osób obdarowanych paczkami? Korzystamy z danych gromadzonych przez wiele lat, ze zgłoszeń osobistych, z rokrocznego rozeznania księży po kolędzie. 
       Udaje nam się pomagać nie tylko tym, którzy zgłoszą się do nas osobiście. Nadwyżki otrzymanych darów przekazywaliśmy i dalej przekazujemy Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, domom samotnych matek, domom dziecka, regionom ogarniętym przez klęski żywiołowe itp. Uczestniczyliśmy też wielokrotnie w akcjach zbierania ubrań, książek i środków czystości dla powodzian, czy dla mieszkańców Ukrainy lub Kazachstanu.


       Każdy parafianin może zgłosić potrzebującego do otrzymania paczki świątecznej

       Najlepiej uczynić to podczas czwartkowego dyżuru. Wtedy też można zgłosić rezygnację z otrzymywania paczki, gdyby sytuacja finansowa chorego poprawiła się.
      W parafialnej gablocie (w arkadach Bożego Młyna) można znaleźć wszelkie aktualności dotyczące działania Zespołu Charytatywnego. Wszystkich pragnących się włączyć w pracę Zespołu, jak również potrzebujących i ofiarodawców zapraszamy w czwartki od 17.30 do Piwniczki (sali nr 8).

Krystyna Rudawska, Ks. Zbigniew Zięba