Puste2 MENU
 | 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini

logo odnowy w Polsce1       Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini przy parafii św. Jana Kantego powstała z początkiem 2014 roku staraniem ks. proboszcza Janusza Moskały. Jest owocem rekolekcji Odnowy w Duchu Świętym poprowadzonych przez ks. Jana Reczka jesienią 2013 roku. W drugiej połowie 2014 roku we Wspólnocie odbyły się pierwsze wybory lidera. Został nim Wojciech Kurzyński. W październiku 2015 r. Wspólnota wybrała nazwę Manus Domini (Ręka Pańska).
       


 Kanał YouTube Manus Domini

Aktualne wydarzenia:

Spotkania Wspolnoty MANUS DOMINI odbywają się w czwartki.
  • W czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca – Msza św. parafialna o 18.30. Po Mszy Godzina Święta (adoracja Najświętszego Sakramentu) z możliwością modlitwy wstawienniczej. Po adoracji spotkanie formacyjne w sali nr. 2.
  • W pozostałe czwartki Msza św. Wspólnotowa o godz. 19.30, a po niej spotkanie formacyjne w salce nr 2.