Puste2 MENU
 | 
akcja katolicka circle 250Akcja Katolicka w Polsce została powołana jako stowarzyszenie katolików świeckich w 1930 r. Statut stowarzyszenia zatwierdził papież Pius XI. Prężnie rozwijająca się działalność Akcji Katolickiej została przerwana wraz z wybuchem II wojny światowej. Po wojnie władze komunistyczne zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Akcja Katolicki została zdelegalizowana.
Akcja Katolicka w Polsce została ponownie powołana do życia dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1996 r., jako publiczne stowarzyszenie katolików świeckich, działające według Statutu zatwierdzonego przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski. W Archidiecezji Krakowskiej Akcja Katolicka została powołana dekretem Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Franciszka Macharskiego w dniu 1 sierpnia 1997 r.
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
- pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
- angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
- kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. (Statut Akcji Katolickiej w Polsce, Warszawa, 2010)
 
Niespełna dwa lata po wspomnianym dekrecie Metropolity Krakowskiego został powołany do życia Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) w naszej parafii. Miało to miejsce 1 marca 1999 r. Od początku powstania oddziału członkowie angażowali się w życie wspólnoty parafialnej, brali też czynny udział w wydarzeniach odbywających się dekanacie i diecezji.
W pierwszych latach swojej działalności zaznaczyli swoją obecność różnymi przedsięwzięciami na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano konkurs „1000 lat Chrześcijaństwa w kulturze, nauce i sztuce” oraz festyny z okazji Dnia Dziecka. W późniejszych latach członkowie POAK brali aktywny udział w dofinansowaniu  i opiece wolontaryjnej w organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Widok” w Krakowie akcjach letnich i zimowych dla dzieci pozostających w naszym mieście. Podejmowali akcje zbiórki książek i czasopism dla Polaków na Białorusi. Członkowie podejmując duchową i religijną formację, organizowali spotkania modlitewne, adoracje, uczestniczyli w pielgrzymkach do sanktuariów. W pamięci szczególnie zapisała się I Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce do Rzymu w 2003 r. i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Jej celem było uczczenie 25 lat pontyfikatu papieża Polaka oraz dziesiątej rocznicy reaktywacji Akcji Katolickiej w naszym kraju.
 
Członkowie Akcji Katolickiej aktywnie uczestniczą w życiu parafii. W każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 7.30 prowadzą lektorat, a w pierwszą sobotę miesiąca – modlitwę różańcową Wielkiej Nowenny Fatimskiej. Inicjują różne akcje mające wzmocnić nie tylko życie duchowe, ale również świadomość narodową i patriotyczną. Z okazji Dnia Papieskiego prowadzą co roku kwestę na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz sprzedaż książek, materiałów religijnych i dewocjonaliów. Organizują coroczny wyjazd parafialny na Archidiecezjalną Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Organizują na terenie parafii czasowe wystawy o tematyce religijnej i społecznej we współpracy z innymi oddziałami Akcji Katolickiej. Wspierają misyjnie siostry Karmelitanki Bose w Ozjornoje (Kazachstan) i w Usolu (Syberia). Biorą czynny udział w obchodach świąt kościelnych i narodowych. Szczególnie licznie gromadzą się w Katedrze Krakowskiej na obchodach święta patronalnego w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W wigilię tej uroczystości prowadzą w parafii modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, w ostatnich latach wspólnie z grupami Odnowy w Duch Świętym i Honorową Strażą Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Podejmują własną formację duchową i religijną poprzez czytanie i rozważanie tekstów materiałów formacyjnych dedykowanych członkom Akcji Katolickiej. Uczestniczą w corocznych rekolekcjach Akcji Katolickiej obywających się w Księżówce w Zakopanem, prowadzonych przez księdza biskupa Jana Szkodonia. Podejmują formacje ciągłą uczestnicząc w grupach modlitewnych w parafii i innych formach wspólnotowej formacji duchowej na terenie archidiecezji.
 
Od roku organizowane są wyjazdy integracyjne dla parafian. Wyjazdy te nie mają charakteru pielgrzymek. Skupiają się na integracji parafian poprzez uczestnictwo w poznawaniu naszej ojczyzny – jej historii, piękna zabytków i przyrody, spędzaniu czasu we wspólnocie katolickiej wraz z naszym księdzem proboszczem. Przeżywanie wspólnoty doświadcza się poprzez śpiew pieśni religijnych, modlitwę, rozmowy towarzyskie. W wybranym kościele podczas wyjazdu odprawiana jest także Masza św. w intencji parafian. Wyjazdy są kierowane do każdego.
 
Spotkania członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w bibliotece parafialnej ostatni poniedziałek miesiąca po wieczornej Mszy św. Zarząd POAK zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej pracy na rzecz Kościoła i społeczności lokalnej.
 
Prezesi POAK:
 - Lucyna Marcinkowska, od 1999 r.
 - Anastazy Kubicz, od 2002 r.
 - Paweł Jezioro, od 2013 r.
 - Anastazy Kubicz od 2016 r.
 
Asystenci parafialni POAK:
 - ks. Jan Franczak, od 1999 r.
 - ks. Janusz Moskała, od 2012 r.
 - ks. Zbigniew Zięba, od 2015 r.
 
Króluj nam Chryste!