Puste2 MENU
 | 

             1. Msze św., okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. w naszym kościele dzisiaj, w uroczystość odpustową i w dni powszednie jak zwykle. Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił od dnia 17 października br. do odwołania dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. wszystkim wiernym.
             Transmitujemy w tym tygodniu dzisiejszą sumę o 12.00 i sumę w uroczystość odpustową o 18.30.
             Wobec zaostrzonych rygorów sanitarnych w czerwonej strefie, w której się znajdujemy przyjmujemy w kościele górnym na Mszę św. 170 osób i w nim odprawiamy liturgię w każdy dzień rano i wieczorem do odwołania. We Mszy św. uczestniczymy w maseczce, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, dezynfekujemy ręce przy wejściu do kościoła i miejsce spowiadania po odbyciu spowiedzi. Komunię św. przyjmujemy wedle uznania na dłoń lub do ust.
            Odkładamy na późniejszy, spokojniejszy termin rocznicę pierwszej Komunii św. uczniów klas piątych SP i cykl spotkań dla małżeństw Kana Welcome.

              2. Odwołujemy w bieżącym tygodniu wszystkie spotkania grupowe, modlitewne i formacyjne sięgające powyżej dziesięciu osób, w tym spotkania kandydatów z klas ósmych przygotowujących się do bierzmowania.
             Kancelaria parafialna urzęduje jak wcześniej określono. Dbajmy o to, by załatwiać jedynie sprawy nie cierpiące zwłoki. Działanie Poradni Pomoc Bliźniemu i Poradni Życia Rodzinnego zawieszone. Nie odbywają się kolejne edycje katechez dla narzeczonych.
            Jadłodajnia św. Jana Kantego wydaje posiłki 24 osobom, głównie wolontariuszom roznoszącym posiłki do domów potrzebujących. Bezdomnym również wydajemy posiłki od 13.30 do 14.00 na wynos.
            Dyżur Zespołu Charytatywnego w czwartek, 22 października w godzinach od 17.30 do 19.30. Wydawanie odzieży bezdomnym i potrzebującym przez okno.       
           
            3. We wtorek, 20 października uroczystość odpustowa św. Jana Kantego, prezbitera, głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej, miasta Krakowa i Naszej Parafii. Msze św. w naszym Kościele w dzień uroczystości o 7.00, 9.00, o 11.00 dla chorych i o 18.30 suma odpustowa, którą odprawi i kazanię wygłosi ks. Kanonik Marian Wanat, aktualny dziekan naszego dekanatu i proboszcz parafii św. Wojciecha. Namaszczenia chorych udzielimy w czasie wizyty domowej lub na wyraźne życzenie po zakończeniu liturgii w zakrystii.
Okazja do spowiedzi św. przed odpustem dzisiaj podczas każdej Mszy św., w poniedziałek od godziny 17.45 w kościele górnym i w dzień odpustu pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. dla chorych. Słabo słyszących zapraszamy do konfesjonału w zakrystii ministranckiej. Przez cały czas trwania jednej i drugiej spowiedzi będzie można poprosić o spowiedź w zakrystii kapłana spowiadającego przy wejściu do niej.        
             Odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty możliwy do uzyskania dla siebie lub dla zmarłych w naszej świątyni w dzień uroczystości pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, wykluczenie aktem woli przywiązania do grzechu, nawiedzenie świątyni i przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę w Boga i modlitwy w intecjach drogich Ojcu Świętemu Franciszkowi) Przypominamy również o możliwości uzyskiwania odpustu każdego dnia pandemii po odmówieniu jakiejkolwiek modlitwy. 

          4. Dziękujemy Bogu, służbom medycznym i sanitarnym za pomoc w pomyślnym przeżyciu izolacji i ozdrowienie proboszcza oraz za przeżytą w zdrowiu kwarantannę pozostałych księży naszej parafii.
Dziękujemy księżom, pracownikom Kurii Metropolitalnej, zakonnikom, i kolegom z pobliskich dekanatów, którzy podczas izolacji i kwarantanny miejscowych księży odprawiali Msze św. w naszym kościele i pogrzeby parafialne na cmentarzach krakowskich. Dziękujemy wszystkim pracownikom parafii zwłaszcza młodszym i starszym kościelnym za dbałość o nieprzerwaną kontynuację życia duszpasterskiego przy ołtarzu i w zakrystii. Wspieramy modlitwą wszystkich chorych i opiekujących się chorymi. Dziękujemy za Wasze modlitwy w naszej intencji i za każdą życzliwość. Modlimy się, jeśli taka wola Boża o ustanie pandemii.

   5. Wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii w godzinach urzędowania. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Wojciecha Mroczko i śp. Marię Kalnicką Wojtowicz. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...