Puste2 MENU
 | 
1. Papieska Intencja Ewangelizacyjna na czerwiec 2019 r.:

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Rozwijając zaproponowaną intencję papież powiedział:
Chciałbym prosić Was, abyście spojrzeli na kapłanów pracujących w naszych wspólnotach.
Nie są doskonali, choć ofiarują się z pokorą i radością.
Są kapłanami, którzy są blisko ludzi, gotowi ciężko pracować dla wszystkich.
Bądźmy wdzięczni za ich przykład i świadectwo.
Módlmy się, aby kapłani, poprzez skromność i pokorę swojego życia, zobowiązali się przede wszystkim do solidarności z tymi, którzy są najbiedniejsi.2. Aktualności duszpasterskie

a. Msze św. w intencji Zmarłych Członków z naszych Róż Różańcowych:
- 14.06 (piątek) godz. 7.00 - w intencji ś.p. Aliny Kalickiej – Kraj z Róży V- od Róży V
- 15.06 (sobota) godz. 7.30 – w intencji ś.p. Aliny Kalickiej – Kraj z Róży V – od Róży V

b. Msze św. zamówione przez parafian:
- 23.06 (niedziela) godz. 12.00 – w intencji dziękczynnej za powołanie i posługę kapłańską ks. Prałata Jana Franczaka z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Świętych Patronów z okazji 55-tej rocznicy święceń kapłańskich i Imienin
- 24.06 (poniedziałek) godz. 7.00 – w intencji ks. Prałata Jana Franczaka j.w. – od Róż Różańcowych
- 26.06 (środa) godz. 7.00 – o potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla księży: Piotra Zioło, Piotra Piekarczyka i Pawła Gałuszki z okazji imienin
- 29.06 (sobota) godz. 7.00 – o potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla o. Pawła Sroki

c. . prowadzenie różańca w środy o godz. 17.45
-   5.06 – Róża VII – tajemnice chwalebne
- 12.06 – Róża VIII – tajemnice chwalebne
- 19.06 – Róża I Męska – tajemnice światła
- 26.06 – Róża I – tajemnice światła
-   3.07 – Róża II – tajemnice bolesne
- 10.07 – Różą III – tajemnice chwalebne

d. Z kalendarza liturgicznego
-  2.06  (niedziela) – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
-  9.06 (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
- 10.06 (poniedziałek) – Święto N.M. Panny Matki Kościoła
- 13.06 (czwartek) – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
- 16.06 (niedziela) – Uroczystość Najświętszej Trójcy
- 20.06 (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ( Boże Ciało)
- 24.06 (poniedziałek) – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
- 28.06 (piątek) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
- 29.06 (sobota) – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Wspomnienie Niepokalanego Serca N.M. Panny
e. Możliwość uzyskania odpustu zupełnego po spełnieniu wymaganych do tego warunków dla róż wspierających projekt: „Żywy Różaniec dla Misji” – 9.06 (niedziela) w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

f. Inicjatywy modlitewne
• zachęcamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych. Jeśli zdrowie na to nie pozwala lub są inne przeszkody, odmawiajmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusa w domu jako wynagrodzenie za nasze grzechy i grzechy całego świata.
• Zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży to okazja do spowiedzi świętej. Przypomnijmy o tym naszym dzieciom czy wnukom.
• Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to dzień modlitw o świętość kapłanów.
• Wielka Nowenna Różańcowa
 1.06 br podczas VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha z Pauliną Jaricot” rozpoczął się drugi rok naszego duchowego przygotowania do obchodów 200-lecia powstania Żywego Różańca. Jego tematem przewodnim będzie duchowość S.B. Pauliny Jaricot założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca.
 Dzieła te, założone w trudnych czasach walki z wiarą i Kościołem, pozwoliły wielu ludziom doświadczyć umocnienia w wierze, a innym powrócić na łono Kościoła.
 Sługa Boża jest dla nas przykładem, że zawsze powinniśmy głosić Dobrą Nowinę. Napotykane trudności nie powinny nas załamywać, ale mobilizować do gorliwszego głoszenia wiary oraz modlitwy o nawrócenie grzeszników.
 Paulina Jaricot jest też dla nas nauczycielką życia w trudnych czasach. Wpatrując się w Oblicze P. Jezusa i trwając z Nim na modlitwie, najpierw pokonywała własne wady i słabości, a potem podejmowała działania, aby doświadczenie spotkania z miłosiernym Bogiem przekazać innym.
 Matka Boża Różańcowa, św. Jan Paweł II, bł. ks. Ignacy Kłopotowski i S.B. Paulina Jaricot są Patronami Wielkiej Nowenny Różańcowej.
 Z książeczki Pauliny Jaricot: „Żywy Różaniec – Prawdziwie Boska harfa”: „Co do mnie, o modlitwie różańcowej mogłabym powiedzieć to, co jest przypisane Mądrości: wszystkie dobra przyszły do mnie przez Różaniec… Przez Różaniec zrozumiałam, że upokorzenie serca i modlitwa oparte na ufności pokładanej w zasługach Syna Bożego to jedyne sposoby, żeby w jakiejś duszy zaprowadzić królestwo pokoju. Przez Różaniec mój umysł szczególniej oderwał się od wszelkich rozumowań ludzkiej mądrości, żeby nadzieje na zbawienie świata pokładać już tylko w tajemnicach życia i śmierci Boga, który stał się człowiekiem i ofiarą swej miłości. Przez moc Różańca Świętego moje serce ośmieliło się połączyć swój głos z głosem Boga Zbawiciela, którego łzy, ubóstwo, cierpienia nieprzerwanie rozbrzmiewały w prośbach Ojcze nasz”
• Krucjata Jednej Intencji
 Dziękujemy i zachęcamy do włączenia się do Krucjaty. Wszyscy do tej pory zgłoszeni są już zapisani w Księdze Krucjaty Jednej Intencji w Sekretariacie Fatimskim na Krzeptówkach. Msza święta w intencji wszystkich podejmujących Krucjatę Jednej Intencji sprawowana jest w Sanktuarium Fatimskim na Krzeptówkach w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 19.00. Księga Krucjaty znajduje się wówczas na ołtarzu.

3. Z życia S.B. Pauliny Jaricot – ciąg dalszy.
 Urodziła się 21.07.1799 r. jako ostatnie, siódme dziecko Antoniego i Joanny Jaricot. Przyszła na świat w Lyonie, dokąd przybył Jej ojciec w poszukiwaniu pracy. Jako składacz jedwabiu zyskał uznanie pracodawcy, który pomógł mu w usamodzielnieniu się. W wieku 27 lat poślubił córkę zgrzebiarza jedwabiu. Wkrótce na świat zaczęły przychodzić kolejne dzieci.
 Podczas oblężenia miasta w 1793 r. cała rodzina znalazła schronienie w rodzinnej wiosce ojca. Po ustaniu zamieszek rewolucyjnych wrócili do Lyonu. Ich sklep ocalał dzięki opiece przyjaciół. Na nowo zajęli się składaniem i sprzedażą jedwabiu. Powodzenie przeszło ich oczekiwania. Pieniądze inwestowali w nieruchomości wiejskie i w mieście.
 W pierwszych latach dostatku urodziło się dwoje ostatnich dzieci: Fileas i Paulina Maria. Bliscy sobie wiekiem i charakterem byli nierozłączni w zabawach, sporach i snuciu planów na przyszłość. Rozmawiali tez o misjach, szczególnie o sytuacji w Chinach, o czym opowiadała im służąca w domu państwa Jaricot.
 W sercu Fileasa odezwało się pragnienie zostania misjonarzem, właśnie w Chinach. Paulina chciała pojechać razem z nim. Brat, mając świadomość, że w tamtych czasach misjonarki nie były jeszcze znane, odwodził Ją od tego zamiaru. Kiedy siostrze robiło się smutno z tego powodu, pocieszał Ją mówiąc, że będzie go wspomagać przez modlitwę oraz wysyłanie pieniędzy i przedmiotów potrzebnych misjonarzowi w jego pracy. To były dziecięce pragnienia, ale przyszłe zaangażowanie Pauliny w pomoc misjom stało się spełnieniem proroczych słów Fileasa.
 Wydarzeniem, które mocno utkwiło w pamięci  5-letniej Pauliny było spotkanie z papieżem Piusem VII w Lyonie. Ojciec Święty położył ręce na Jej główce oraz Jej brata. To błogosławieństwo wydało później w Kościele wielkie owoce.
 Dzieciństwo Sługi Bożej było szczęśliwe i pełne miłości. Miała piękny głos. Jej ojciec mówił do Niej: „mój skowronku”, a matka dodawała: „rajski”. Rodzice cieszyli się opinią ludzi uczciwych i gościnnych. Cała rodzina była bardzo religijna. Matka miała szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Państwo Jaricot często gościli w swoim domu kapłanów, m.in. św. Jana Marię Vianney’a.
 Paulina po dwóch latach nauki w pensjonacie, gdzie zdobyła podstawowe wykształcenie i przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, w wieku 13 lat została wprowadzona w ekskluzywny świat producentów jedwabiu i handlowców. W swoim dzienniczku napisała: „Chęć podobania się, zwłaszcza młodym ludziom była moim największym i jedynym celem (…) Słowem, stałam się kokietką.” Przeżyła pierwsza miłość. Przygotowywała się do zaręczyn. Żyjąc w dobrobycie, na balach i przyjęciach, myśląc o strojach oraz rozczytując się w romansach zapomniała o swoim zapale misyjnym.
 Pewnego dnia, by po coś sięgnąć, wspięła się na stołek, którego nogi załamały się. Tak niefortunnie z niego spadła, że Jej system nerwowy uległ rozstrojeniu i to do tego stopnia, że lekarz wyraził obawę o Jej zmysły, a nawet życie. cdn.

Z książeczki : „Myśli Pauliny Jaricot na każdy dzień”

11.06 Aby żyć z Jezusem Chrystusem, nie wystarczy tylko przyjmować (…) Komunię, nade wszystko trzeba tworzyć komunię z Jego duchem , Jego wolą, z Jego Sercem godnym czci, i w tym celu ogołocić się ze wszystkiego, co stawia przeszkodę życiu Jezusa we mnie.

25.06 W Eucharystii ujrzymy wszystko w prawdziwym świetle. (…) Eucharystia jest bezdennym i bezbrzeżnym oceanem cudów.