Puste2 MENU
 | 
        Jabłonkowska. Młodzi ze scholi oazowej i Boże Nutki wysyłają zdjęcie, signum wdzięczności swojej patronce, św. Cecylii. Porządek, estetyka, dobra organizacja, rodzące gościnność i wzajemność wobec dobroci Świętej. Wirtuozeria doznań, która nie waha się użyć łobuzerskiego półtonu niezwyczajnej miny. Wszystko w zwyczajny, listopadowy, piątkowy wieczór.
         Obrazy dziejącego się Królestwa Bożego. Wśród wyznawców Chrystusa pamiętających, że i Jego moc od Betlejem do Golgoty objawiała się w pozornej niemocy.

         Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». Łk 23,39-43 w przekładzie Biblii Tysiąclecia