Puste2 MENU
 | 
      Przed niespełna dwoma tygodniami członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Bonifratrów w Krakowie rozprowadzali w naszej parafii palmy wielkanocne w ramach akcji charytatywnej organizowanej pod hasłem "Kup palmę pomóż ubogim". Dziś dziękują za pozyskane środki 1830 zł. na żywność dla samotnych i jako jedni z pierwszych składają nam świąteczne życzenia. (fot. Alicja Homel)
Podziękowanie