Puste2 MENU
 | 
         Jak już informowaliśmy w ogłoszeniach duszpasterskich z minionej niedzieli chęć przystąpienia do kolejnej edycji duchowej adopcji dziecka poczętego deklarujemy wewnętrznie, prywatnie. Wydział Duszpasterstwa Rodzin gwarantuje transmisję internetową z Bazyliki Mariackiej w Uroczystość Zwiastowania NMP Mszy św. z obrzędem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na stronie diecezja.pl. Jeśli ktoś będzie oglądał tą transmisję, może powtarzać na głos słowa pryrzeczenia. Można też przyrzec osobiście adopcję stosując poniższą, dobrze znaną Adoptującym formułę:

Rozpoczynamy od znaku krzyża św. i krótkiej modlitwy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
Postanawiam mocno i przyrzekam
Że od dnia 25 marca 2020 r.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

        
Składający przyrzeczenie może również wydrukować sobie awers i rewers Deklaracji przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Inicjatywa modlitewna opieki nad poczętym życiem nie naruszająca restrykcji wynikających z walki z epidemią wydaje się obecnie szczególnie cenna i aktualna. Można mailowo poinformować nas o wstąpieniu w szereg Adoptujących poczęte Życie. Zachęcamy do wytrwałej modlitwy.